Nyansatte forskere på bli kjent-seminar

Det handlet om alt fra hjernen og psykisk sykdom til nye undervisningsformer og forskningsambisjoner da nyansatte forskere og fakultetsledelsen på SV-fakultetet satte hverandre stevne på seminar på Lysebu i begynnelsen av februar.

Bildet kan inneholde: sosial gruppe, snø, vinter, team, begivenhet.

Nyttig og interessant: Deltakerne på Lysebu-seminaret for nyansatte forskere ved de fleste av dem: Forrest fra venstre: Didac Vidal Piñeiro (PSI), Trine Waaktaar - studiedekan, Anne Julie Semb - dekan, Andrea Nightingale (ISS), Kari Marie Pound Davies - assisterende fakultetsdirektør. Lars Tjelta Westlye (PSI), Torgeir Moberget (PSI), Tore Nilssen - forskningsdekan, Johannes Elgvin - administrativ forskningsleder, Håkon Grydeland (PSI), Håvar Brendryen (PSI) Jonas R. Kunst (PSI), Are Skeie Hermnasen (ISS), Kacper Szhulecki (ISV) og Haakon Engen (PSI). (Foto: Gro Lien Garbo/UiO) 

Tolv forskere- de fleste fra Psykologisk institutt (PSI), men også fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS) og Institutt for statsvitenskap(ISV) -  var med på seminaret for nyansatte forskere denne gangen.

Alle hadde fått i oppgave å presentere forskningen sin for hverandre og for ledelsen.  Det ble en «forskningsreise» innom temaer som politikk, klimaendringer og ulikhet i Nepal, hjerneforskning på depresjon og schizofreni, søvn og Alzheimer, protester og aktivisme i Egypt, kartlegging av ekstremisme og migrasjon og ulikhet innen utdanning og arbeidsmarkedet i Norge og Europa, for å nevne noe.

Støtte fra fakultetet

Fakultetsledelsen hadde også forberedt en grundig introduksjonspakke for de nyansatte, der de ble presentert for muligheter og utfordringer ved SV- fakultetet, fikk forklart hvordan fakultetet er organisert og hvilke administrative støtteordninger de kan regne med -  og også utfordret  til å ta i bruk nye undervisningsformer.

 - Forskning har ettertrykkelig bevist at kateterundervisning ikke er en god undervisningsmetode.

Vi må undervise på nye måter, som involverer og aktiviserer studentene, sa undervisningsdekan Trine Waaktaar, som også understreket SV-fakultetets behov for å tiltrekke seg gode studenter og å få dem til å bli.

Forskningsdekan Tore Nilssen understreket, på sin side, forventningene til SVs nye forskere om å søke midler, både fra EU- systemet og Forskningsrådet – og lovet fortsatt støtte fra fakultetsadministrasjonen i dette prioriterte arbeidet.

Fant fellesnevnere

- Det har vært veldig inspirerende å høre hvordan mine forskerkollegaer rundt på andre enheter på SV- fakultetet jobber. Der er mye spennende forskning som pågår og jeg har også møtte noen jeg deler faginteresser med, sa Andrea Nightingale, førsteamanuensis på ISS, som var den eneste kvinnen blant de nytilsatte på seminaret, noe både hun og andre bemerket.

Førsteamanuensis Are Skeie Hermansen fra samme institutt syntes også det var nyttig å høre hva andre forsker på og å møte folk på tvers av fag, ikke minst de som  jobbet med beslektede problemstillinger.

- Det var også veldig nyttig å bli kjent med ledelsen. Da blir det lettere å ta kontakt, sa han.

 Også dekan Anne Julie Semb var godt fornøyd med seminaret og trakk, som mange av deltakerne, fram de interessante innledningene til forskerne, som også førte til mye uformell diskusjon og kontakt i pauser, utenom det oppsatte programmet.

- Det er veldig inspirerende å få så mye kunnskap servert så komprimert – og veldig nyttig at  kontakter knyttes, både de nyansatte imellom og imellom oss i ledelsen og dem. Å bli kjent på denne måten skaper en tillit, som vi håper også vil gjøre det lettere å be om råd og støtte. Vi ønsker også  innspill til hvordan vi kan løse de store forsknings- og undervisningsoppgaven på fakultetet på best mulig måte, sier Semb.


Les også: 

Leder: SV-fakultetet klar for nye søknadsrunder

Av Gro Lien Garbo
Publisert 26. feb. 2020 19:14 - Sist endret 11. mars 2020 12:31