Høyt antall søknader til Forskningsrådet

Det har vært en travel måned for forskere, forskningsrådgivere og økonomer ved SV-fakultetet. Til sammen er 77 søknader sendt inn til Norges Forskningsråd (NFR). Leder for seksjon forskning og kommunikasjon, Johannes Elgvin, er godt fornøyd med innsatsen ved SV-fakultetet.

Bildet kan inneholde: person, hake.

Krysser fingrene:  Nå er alle søknader vel i havn og vi kan bare håpe på et positivt utfall for flest mulig, sier Johannes Elgvin. (Foto: UiO)

Har det vært ekstra utfordrende i år med Covid-19, hjemmekontor og søknader til NFR? 

- Noen institutter melder at de har sendt inn færre søknader enn planlagt på grunn av koronasituasjonen. Enten fordi de har små barn eller på grunn av omlegging til digital undervisning og eksamen. Forskningsrådet innførte i tillegg en ny begrensning på hvem som kunne sende inn søknader som de ikke har hatt tidligere.

Prosjektledere for Forskerprosjekt-, Unge forskertalenter-, og Mobilitetprosjekter som fikk tilslag i desember 2019/januar 2020 kan ikke være prosjektledere for nye Forskerprosjekt-, Unge forskertalenter- og Mobilitetsøknader til i mai 2020. Denne restriksjonen har også ført til at enkelte ikke fikk søkt som planlagt.

- Alt tatt i betraktning, er dere fornøyd med antall søknader?

- Totalt ble det sent inn 77 søknader til fristen. Dette er en nedgang fra i fjor, men gitt situasjonen og restriksjonene fra Forskningsrådet skal vi være godt fornøyd.

I 2019 ble det sendt inn hele 93 søknader fra forskere ved SV-fakultetet. Dette var «all time high».

Til sammenlikning ble det sendt inn 62 søknader i 2018, 69 søknader i 2017 og 57 søknader i 2016. Sett over litt flere år enn kun det foregående, er derfor 77 søknader et høyt tall som vi skal være godt fornøyd med gitt koronasituasjonen og de nye restriksjonene.

Det er spesielt gledelig at det til årets frist ble sendt inn 17 søknader til Fripro yngre forskertalenter og hele 46 søknader til Fripro forskerprosjekt.

Oversikt over søknader til NFR

Det er sendt 77 søknader fra SV-fakultetet:

  • 8 Sameval
  • 4 Mobilitetsstipender
  • 17 yngre forskertalenter
  • 46 Fripro forskerprosjekter
  • 2 COVID19 søknader
   
FRIPRO

 

FRIPRO 
Yngre
SAMEVAL
Mobilitets-stipend
Covid-19
 
Arena
4 2 1    
 
SAI

 

3 1 1 2  
 
ISV
6 3 1 1  
 
ISV/
C-Rex
  1      
 
ISS
5 2 2    
 
TIK
2 2 2   1
 
PSI
20 6   1  
 
ØI
6   1   1
 

Sum

46 17 8 4 2
Av Eyrun Thune
Publisert 4. juni 2020 16:04 - Sist endret 16. juni 2020 10:25