Spørreundersøkelse om holdninger til koronaviruset

 Spørreundersøkelsen vil forsøke å kartlegge reaksjoner fra den norske befolkningen mot Covid-19, sier ph.d.kandidat Janis Heinrich Zickfeld ved Psykologisk institutt.

To personer med munnbind og mobiler

Foto: Colourbox.com

Et forskerteam står bak studien som skal undersøke folks holdninger og handlinger i forbindelse med koronaviruset COVID-19. Forskningen er en del av en større internasjonal undersøkelse.

Datainnsamlingen startet torsdag 12. mars og avsluttes 26. mars. - Vi kan ikke ha den åpen alt for lenge siden noen av spørsmålene allerede har en annen relevans enn de hadde forrige uke.  

Vi vil ha svar fra den generelle norske befolkningen for å finne ut hva Ola

Mann med rødbrunt hår og skjegg
Stipendiat Janis Heinrich Zickfeld er en av tre forskere bak studien fra Psykologisk institutt, UiO. Foto: UiO.

og Kari Nordmann tenker om koronaviruset.

sier Janis Heinrich Zickfeld.

Bakgrunn og hensikt

Forskerne er interessert i folks oppfatning av risiko, hvordan de tar til seg og tolker informasjon, og hvordan de planlegger å agere fremover.

- Vi prøver å kartlegge responser mot Covid-19 og finne ut hvilke faktorer som spiller en rolle når det kommer til å predikere helseatferd. Lignende studier har blitt utført i andre land med andre  helsesystem, sier Zickfeld. 

Forskerne ønsker mer innsikt i hvordan helsekommunikasjon kan forbedres og hvilke psykologiske faktorer som spiller en viktig rolle i helseepidemier og pandemier. 

Prosjektet drives av Janis Zickfeld, Thomas Schubert, og Anders Herting ved Psykologisk institutt og mottar internasjonal forskningsstøtte.

Informasjon om undersøkelsen

Studien tar ca. 15 minutter å fullføre. De som deltar blir tilbudt å være med i trekningen av 20 gavekort à kr 200. Mer informasjon om studien inkluderes på første side av spørreskjema. 

Følg lenken dersom du er interessert i å delta i undersøkelsen "Holdninger til COVID-19-utbruddet".

Av Eyrun Thune
Publisert 27. mars 2020 09:49 - Sist endret 27. mars 2020 09:49