Styrer digitale disputaser fra havgapet

Fra Fedje rett ut mot storhavet nord for Bergen kontrollerer Marta Husa at publikum ikke forstyrrer de digitale disputasene på SV- fakultetet. Masteroppgaven er satt litt på vent.

Bildet kan inneholde: yttertøy, kyst.

Saltvann på linsa: - Dere får unnskylde om bildet ble litt kornete. Det skyldes saltvann på linsa, sier disputas-kontrollør Marta Husa, som leverte det bildet SV-nytt ba henne om. (Foto: Privat) 

- Hva betyr det å være «defence technician`» for SV- fakultetet, som er din tittel ?

 - Konkret går det ut på å arrangere og forberede disputasene både praktisk og teknisk. Det er en del forberedelser før selve disputasen som må gjøres. På selve dagen skal jeg passe på at alle kommer seg inn i Zoom (programmet vi bruker), og at de involverte parter: kandidat, opponent og disputasleder er kjent med programmet. Jeg har ingen formell rolle i disputasene, men passer på at de som har den formelle rollen får den bistanden de trenger nå når alt er heldigitalt. I tillegg skal jeg sitte og «overvåke» disputasen og passer på at ikke publikum forstyrrer. 

- Du gikk raskt fra å være disputashjelper på Institutt for statsvitenskap til å jobbe for hele fakultetet. Var læringskurven bratt?

- Ja, læringskurven har vært svært bratt. For to uker siden hadde jeg ikke arrangert noe annet enn «vanlige» disputaser og hadde heller ikke hørt om Zoom. Utprøving av digitale verktøy og skrive nye prosedyrer har vært en del av læringsprosessen.  

- Hvordan konkret vil disputasen foregå?

- Disputasen vil foregå digitalt ved at alle som vil logger seg inn på samme møterom i zoom. I dette møterommet er kandidaten og opponenter, hvor kandidaten skal forsvare sin avhandling for å få sin doktorgrad.

Publikum får her muligheten til å være «ex auditorio», stille spørsmål til kandidaten, slik de også ville gjort på en «vanlig» disputas.

- Har du hatt kontakt med mange nervøse doktorander i denne tiden. Hva slags bekymringer og spørsmål har de?  

- Både ja og nei, jeg oppfatter dem ikke som mer nervøse enn tidligere kandidater. Det er en stor dag, så litt nerver er nok på sin plass. Bekymringene har dreid seg om hvorvidt de får disputere på planlagt dato, de har jobbet i flere år med denne graden så det hadde vært fortvilende å måtte avlyse den siste avgjørende delen av graden. Vi er priviligerte som lever i den digitale tidsalder og jeg opplever kandidatene som positive til digitale disputaser. Jeg øver med dem på forhånd i å ha en digital disputas slik at de skal ha minst mulig tekniske bekymringer. Til syvende og sist er det viktigst at de får graden sin.

- Du skriver også på en master. Blir det noe tid til det nå?

- I min masteroppgave skulle jeg intervjue ledere for kommunale helse- og omsorgstjenester, alle de resterende planlagte intervjuene ble avlyst ganske raskt etter at korona-situasjonen eskalerte.

Det er veldig forståelig at de må avlyse og prioritere andre ting enn min masteroppgave i disse tider.

Jeg vurderer fortløpende andre måter å fullføre masterprosjektet på, i tillegg til å arrangere digitale disputaser. 

 - Hvorfor sitter du så langt vekk som på Fedje?

- Det er et godt spørsmål. Da UiO stengte alle sine lokaler og myndighetene beordret innbyggerne til å holde seg hjemme, besluttet jeg å dra hjem til familien på Fedje. Jeg fryktet det ville være ensomt å ha hjemmekontor alene i (minst) en hel måned. Jeg ønsker å poengtere at jeg er folkeregistret på Fedje, og at jeg egentlig bare har dratt til hjemkommunen min.

-  Hvordan oppleves det å være så langt vekk fra fakultetet?

- Det er først og fremst litt rart og annerledes og en helt ny hverdagsrutine å ikke være fysisk tilstede på fakultetet. På den andre siden så spiller det ingen rolle hvor jeg sitter når alle må være hjemme uansett.

Det er like god digital infrastruktur på Fedje som i Oslo. Det er ikke så mange innbyggere på Fedje, så å gå seg en tur med flere meters avstand er ikke noe problem!

- Hvordan holder du kontakt med de du skal?

- Jeg skriver e-post slik som vanlig, i tillegg har vi digitale møter, og digitale sosiale sammenkomster etter arbeidstid.  

Av Gro Lien Garbo (via e-post)
Publisert 27. mars 2020 10:13 - Sist endret 31. mars 2020 08:58