To nye æresdoktorer på SV

Professor i samfunnsøkonomi, Eliana La Ferrara, og professor i sosialantropologi, Anna L. Tsing, utnevnes i år til æresdoktorer ved SV-fakultetet.

Bildet kan inneholde: parakeet, botanikk, tilpasning, smil, tre.

Beæret og glade over utnevnelsene ved SV-fakultetet. Fra venstre: Professorene Eliana La Ferrara og  Anna L.Tsing. (Bilde: Privat) .

Utnevnelsen ved Økonomisk institutt

Eliana La Ferrara (1969) har vært ansatt ved Università Bocconi, Milano, siden 1998. Innen samfunnsøkonomi er Bocconi ansett som det beste universitetet i Italia og rangert blant de ti beste i Europa. La Ferrara regnes for å være en av Europas aller fremste samfunnsøkonomer, heter det i nominasjonen.

La Ferrara synes det er en stor ære å motta doktorgraden fra Universitetet i Oslo og fra  "Økonomisk institutt som har et fremragende miljø for forskning på konsekvenser av og årsaker til ulikhet."

Hun viser til at hennes forskning deler mye av den samme motivasjonen da hun arbeider med  barrierer for økonomisk utvikling og hun ser særlig på rollene som normer, identitet og sosial konflikt spiller for individers valg. - Forskningen ved Universitet i Oslo har vært, og vil fortsatt være, til inspirasjon for mitt arbeide, sier den kommende æresdoktoren.

- La Ferrara representerer det beste vårt fag kan by på. Hun forsker på problemer av første ordens viktighet slik som fattigdom, vold og diskriminering og hun gjør det med førsteklasses metoder basert på nitidig datainnsamling, sier Halvor Mehlum, professor ved Økonomisk institutt

La Ferrara besøker Økonomisk institutt to ganger i året, hvor hun bidrar med kritikk og kommentarer på pågående forskning. Hun er også er med på faglige arrangementer, gir veiledning og bidrar med undervisning på doktorgradsnivå.

Utnevnelsen ved Sosialantropologisk institutt

Anna L. Tsing (1952) er blant de fremste nålevende antropologer, høyt respektert for sine etnografiske bidrag, sin vilje til å engasjere seg og utvikle faget, og sine originale og innovative teoretiske og metodologiske bidrag, heter det i instillingen. I 2013 mottok hun Niels Bohr Professoratet ved Aarhus Universitet for sin tverrfaglige innsats innen humaniora, naturvitenskap, samfunnsvitenskap og kunst.

- Jeg er beæret over å bli valgt til æresdoktor ved UiO. Oslo har vært et senter for intellektuell aktivitet på mitt felt. Min nåværende forskning tar utgangspunkt i tverrfaglig samarbeid på tvers av vitenskaper, humaniora og kunst. Jeg håper å kunne bidra til en bedre beskrivelse av antropocene, i all sin sosiale og romlige heterogenitet, sier Anna L. Tsing, som er professor i antropologi ved University of California, Santa Cruz(UCSC) i USA.

Rune Flikke, som er instituttleder ved sosoialantropologisk institutt forteller at de snart i ti år har hatt glede av Tsings faglig dybde, innsikt og sjenerøsitet. I perioden 2013–2016 var Tsing professor II ved SAI og TIK og bidro betydelig i forskningsprosjektet Anthropos and the Material.

- Hun var også sentral i etableringen av en utvekslingsavtale med UCSC, som flere av våre ansatte har benyttet seg av. Vi er takknemlige for denne muligheten til å fortsette vår dialog med Tsing sier instituttleder Rune Flikke.

Æresdoktorene innsettes på UiOs årsfest 1. september 2020. 

Se oversikt over tidligere utnevnelser av æresdoktorer ved SV-fakultetet.

Av Eyrun Thune
Publisert 26. feb. 2020 08:48 - Sist endret 11. mars 2020 12:31