Vel blåst studiestart

- Det mest utfordrende har i grunnen vært det negative fokuset i pressen. For SV-fakultetet, som har hatt god kontroll,  har det nok kjentes urettferdig, sier studiestartkoordinator Ingvill Nygård Bojer. Hun gir toppkarakter til faddersjef  Hanna Bakka og alle fadderkoordinatorene.  

Ingvill Bojer Nygård med studenter i bakgrunnen foran SV-fakultetet)

Godt læringsmiljø: - Hovedfokus har vært å arrangere en studiestartuke som gir grunnlag for et godt læringsmiljø for våre nye studenter, sier Ingvill Bojer Nygård.(Foto:Tron Trondal/ UiO) 

- Hva var de viktigste grepene dere tok om en studiestart preget av pandemien?

- Hovedfokus har vært å arrangere en studiestartuke som gir grunnlag for et godt læringsmiljø for våre nye studenter. Med koronasituasjonen har vi fått et tilleggsfokus på godt smittevern.

Vi har vært opptatte av å ha veldig klare rammer for fadderne.

Det er ikke noe ålreit å være fadder og kjenne på et personlig ansvar for at ingen i gruppa får korona, og at det er du som har ansvaret hvis noen blir syke.

Vi har derfor vært tydelige på hva fadderne skal gjøre, og hva vi ikke forventer at de skal gjøre. For eksempel kan vi ikke forvente at faddere opptrer som et politi, alle studenter må selv eie sitt eget smittevern. Men vi har forventet at de er gode rollemodeller og at de følger de reglene vi har satt. Dette har vært vellykket, men det å være fadder i år har nok likevel vært mer krevende enn normalt.

Vi har også innført Teams i hver faddergruppe, slik at studentene kan holde kontakten der, hvis fysiske treff ikke lar seg gjøre utover høsten.

-  Hvordan vil du oppsummere gjennomføringen: Hva gikk best? Hva var mest utfordrende?

- Jeg er enormt imponert over våre faddere og fadderkoordinatorer. Fadderkoordinatorene, som koordinerer studiestart på hvert sitt program, har planlagt godt, tatt ansvar og rett og slett vært et velfungerende team ledet av vår dyktige faddersjef, Hanna Bakka.

Det mest utfordrende har i grunnen vært det negative fokuset i pressen. For SV som har hatt god kontroll har det nok kjentes urettferdig og det har stresset alle sammen. I tillegg har det vært en krevende planleggingsprosess med mye usikkerhet. Sluttresultatet står imidlertid til laud og vel så det.

-  Hva har begynner-studentene med seg inne i studiene etter å ha vært i studiestartuka?

- De har blitt kjent med medstudenter i en trygg og liten gruppe.

De har fått faglig inspirasjon og motivasjon til å fortsette studiene.

Forhåpentligvis vil innsatsen vår dyktige fadderorganisasjon har lagt ned gjøre at våre nye studenter føler seg sett og hørt, og at nettopp de er ønsket hos oss og hører hjemme her på SV.

Publisert 27. aug. 2020 12:43 - Sist endret 23. sep. 2020 14:46