Viktig å løfte kunnskapsnivået i krisetider

Forskere på både Økonomisk institutt og flere av miljøene på SV- fakultetet har hatt en enorm mediepågang i forbindelse med Koronaepidemien. - Som fagpersoner har vi et særskilt ansvar for å respondere med vår kunnskap, sier professor Karen Helene Ulltveit-Moe.

Bildet kan inneholde: vis enhet, teknologi, elektronisk apparat, tv-apparat, media.

Programledere i SV-foajeen: Halvor Mehlum og Karen Helene Ulltveit-Moe fikk tillatelse til å bruke hjemlige lokaler til webinaret om Koronaens økonomi. Steinar Holden innledet fra et tomt Ragnar Frischs auditorium. Øvrige innledere og publikum deltaok hjemmefra. (Skjermfoto: Gro Lien Garbo/ UiO)

På Økonomisk institutt har de hatt særlig stor pågang. Instituttleder Steinar Holden har også ledet et utvalg som har tatt for seg de samfunnsøkonomiske konsekvensene av regjeringens pandemitiltak (Se egen sak: Det mest dramatiske vi har opplevd).

Bildet kan inneholde: yttertøy, kinn, hode, hake, panne.
Webinar: Steinar Holden innledet om de samfunnøkonomiske konsekvensene av smitteverntitakene utvalget han har ledet har sett på. (Skjermfoto: Gro Lien Garbo/ UiO)

Både Holden, Ulltveit-Moe, Kalle Moene. Halvor Mehlum m. fl. har hatt mange henvendelser fra mediene. Ulltveit-Moe tok derfor initiativ til at dette skulle synliggjøres på instituttets nettsider. Hver uke siden pandemien startet publiseres en oppdatert oversikt over medie- «opptredener»: Økonomisk institutt i media  av ØI`s forskere.

- Det er viktig å synliggjøre at vi som fagpersoner tar samfunnsoppdraget på alvor. I alle andre sammenhenger er jo rapportering så viktig. Å være synlige i mediene er en del av oppdraget vårt som forskere som vi ikke alltid er like flinke til å vise frem, sier Ulltveit-Moe.

- Vi representerer et fag som gir viktig innsikt om kritiske samfunnsspørsmål i alle medier – da bør dette synes på hjemmesidene til instituttet. Det er viktig at studenter som enten studerer hos oss, eller kan tenke seg å studere hos oss, får med seg at de de vil møte som i undervisningen har et samfunnsengasjement, understreker hun.

Ulltveit-Moe har derfor også bidratt til at beskrivelsene av årsenheten  og bachelor programmet  som  instituttet tilbyr, er oppdatert med Koronapandemien som tematikk, som et eksempel på at problemstillinger som økonomistudier kan gi økt innsikt i konsekvensene av. Nettopp for å synliggjøre at dette er et dagsaktuelt studium.

Webinar om Koronaens økonomi

På Ulltveit-Moes initiativ arrangerte også instituttet tidligere denne måneden Webinaret : Koronakrisens økonomi (lenke til opptak i arrangementsteksten), der Steinar Holden la fram rapporten fra utvalget han hadde ledet. I tillegg hadde Ulltveit-Moe og økonomiprofessor Halvor Mehlum, som ledet seminaret, invitert tre andre økonomer fra ulike institusjoner – herunder også fra Sverige - til å bidra med  forberedte kommentarer.

- Det er et særskilt ansvar for oss som akademikere å belyse ulike synspunkter. Det finnes jo sjelden noe fasitsvar, verken på koronakrisen eller andre kriser. 

Jeg synes vi lyktes godt med å nyansere debatten. Ikke minst var det interessant å få synspunkter fra Sverige, der de har valgt en helt annen strategi enn Norge, sier Ulltveit Moe.  475 personer fulgte Webinaret.

- Det er jo langt flere enn vi ville fått om vi hadde hatt et fysiske møte på campus, så disse digitaliseringstider åpner opp for nye muligheter, sier Ulltveit- Moe, som viser til mye positiv respons på Webinaret.

- Dette ga absolutt mersmak. Men vi brukte mye tid for å få på plass det tekniske, til tross for velvillighet fra SV-IT. Jeg håper at vi kan få en bedre beredskap på universitetet, der det å ha arrangementer digitalt finner en form, som bare står klar og kan brukes. Dette er et område hvor det hadde vært fint med sentrale ressurser, og kanskje skulle UiO ha en egen rigg og et egnet rom for dette, samt en ressursgruppe med spesialkompetanse på de ulike digitale plattformene, sier Ulltveit-Moe.


Stort totalt medietrykk på forskere fra SV- fakultetet i Koronatider 

Forskere fra SV-fakultetet har vært sterkt synlige og hørbare i mediene i forbindelse med Koronapandemien.

Professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen er nok den som har vært mest synlig; Fra NRKs Lindmo og Torp via Aftenposten/ A-magasinet, Morgenbladet og de fleste medieflater.

thom
I alle kanaler: Thomas Hylland Eriksen har vært svært ettertraktet i mediene for å forklare tiden vi nå er oppe i og hva den gjør med oss- lokalt og globalt. (Foto: Erik Bjørnstad Engblad/ UiO)

Men mange andre forskere fra fakultetet følger hakk i hæl. En som fikk en spesiell nisje var professor i sosialantropologi  Marianne Lien. Hun fikk mye pågang  i  forbindelse med hytteforbudet og hyttas plass i nordmenns hjerter.

I serien "Verden med virus" på fakultetets egne nettsider har vi så langt publisert en rekke intervjuer med videoer, som har fått mye oppmerksomhet - med drahjelp fra sosiale medier. Serien var opprinnelig planlagt som en arrangementsrekke på Litteraturhuset. Slik ble det ikke. God lesing!

Verden med virus: Minner oss om hvor liten kontroll vi har med Thomas Hylland Eriksen

Verden med virus: Reiser spørsmål om globalisering og inntekt med Kalle Moene

Verden med virus: Synliggjør våre verdier med Karen O`Brien

Verden med virus: Fører til politisk ustabilitet med Tore Wig

Verden med virus: Utfordrer samspillet mellom dyr og menneske med Tone Druglitrø

Verden med virus: Påvirker livskvaliteten med Ragnhild Bang Nes og Espen Røysamb

Av Gro Lien Garbo
Publisert 29. apr. 2020 16:31 - Sist endret 29. apr. 2020 20:39