Innovasjonsprisen til Karen Helene Ulltveit-Moe

- Det er hyggelig å få prisen og ekstra hyggelig at den bidrar til oppmerksomheten rundt samfunnsvitenskapenes viktige rolle når det gjelder innovasjon.  Innovasjon handler om langt mer enn "ting", sier professor ved Økonomisk institutt Karen Helene Ulltveit-Moe. 

Bildet kan inneholde: skjerf, ansikt, smil, briller, øye.

SkatteFUNN: Karen Helene Ulltveit-Moe får Innovasjonsprisen for sitt arbeid med Skattefradragsordningen SkatteFUNN. Dette er en nøye utformet skatteordning, som er spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter og som skal fremme bedriftens investering i FoU. (Foto:UiO) 

Det er Universitetsstyret har nå vedtatt hvem som skal få Innovajonsprisen:

 I begrunneslen for Innovajonsprisen heter det :

Professor Karen Helene Ulltveit-Moe, Økonomisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet får prisen for sitt arbeid med Skattefradragsordningen SkatteFUNN. Dette er en nøye utformet skatteordning, som er spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter og som skal fremme bedriftens investering i FoU. Ulltveit-Moe har i mange år forsket på FoU- og skattepolitikk, og var som medlem av det regjeringsoppnevnte FoU-utvalget med på å utforme denne ordningen. SkatteFUNN er i dag en sentral del av den norske FoU-politikken og et meget godt eksempel på forskningsbasert samfunnsinnovasjon. Ordningen har også fått internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse, og kom på 2. plass av 83 evaluerte tiltak da Europakommisjonen i 2014 gjorde en studie av beste praksis i utviklede land innen FoU-skatteincitamenter.

De andre prisvinnerne  

Universitetet deler ut Innovasjonsprisen, Utdanningsprisen, Forskningsprisen, Formidlingsprisen og UiOs pris for yngre forskere i 2021.  I tillegg til  Karen Helene Ulltveit-Moe, som får Innovasjonsprisen, får Johan Tønnesson, professor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Det humanistiske fakultet Utdanningsprisen.  Anne Spurkland, professor ved Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet får Formidlingsprisen. Andreas Føllesdal og  Geir Ulfstein, begge professorer ved Det juridiske fakultet får Forsknigsprisen . Og  Maja Janmyr, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet får UiOs pris for yngre forskere.  

Les mer om alle prisene og vinnerne: 

Hedrer fremragende innsats og resultater 

Publisert 4. mai 2021 16:53 - Sist endret 3. feb. 2022 11:59