Universitetsplassen: Ukentlige podkaster med forskere i høysetet

Katastrofehåndtering, opplevelse av tid under pandemien og prioriteringer av vaksine er noen eksempler på forskerbaserte podkaster fra UiO som er spilt inn den siste måneden. Ukentlig slippes nye podkaster under overskriften: Universitetsplassen.

Bildet kan inneholde: rektangel, skrift, skjermbilde, programvare, parallell.

Masse god lytting: Oppdag podkastene på Universitetsplassen, der forskerne  står i sentrum. 

Allerede i fjor vår startet den tverrfaglige podkastsatsingen Universitetsplassen ved UiO - både med live sendinger – og i opptak. Etter en liten pause i høst, produseres det nå ukentlig podkaster på ca. 30 minutter, der en forsker og en gjest - enten utenfra akademia eller fra et annet fagmiljø – møtes for å samtale om et engasjerende tema de begge er opptatt av og har kunnskap om.

Etter katastrofen med jordraset i Gjerdrum som utgangspunkt, var første podcast ut fra SV-fakultetet. Psykologiprofessor Tine Jensen møtte i denne sendingen psykologspesialist og spesialrådgiver Ane Heiberg Simonsen i samtale om hva som er viktig i de første fasene etter en katastrofe – og hva man har lært av tidligere katastrofer som tsunamien og 22. juli, som har overføringsverdi i Gjerdrum.

I løpet av våren vil forskere fra SV-fakultetet med gjester blant annet snakke om temaer som forholdet vårt til naturen, norsk og svensk håndtering av pandemien, økonomi og pandemi og ti års markeringen for 22. juli.

Programleder for podkastene fra SV-fakultetet er kommunikasjonsrådgiver Gro Lien Garbo.

Små steder – store spørsmål

Fra og med april vil i tillegg professor Thomas Hylland Eriksen og postdoktor Ståle Wig – begge fra Sosialantropologisk institutt - slippe en serie podkaster i samme satsing -  Universitetsplassen. De tar utgangpunkt i antropologi som fagområde og har lånt overskrift fra Thomas Hylland Eriksens innføringsbok i sosialantropologi: Små steder - store spørsmål.

- Navnet var Ståle Wigs ide, presiserer Hylland Eriksen. De to fant podkast-tonen da Ståle Wig var gjest i Hylland Eriksens tidligere podkast «Hyllands verden».

Gjennom en serie podkaster utover våren vil de nettopp ta utgangspunkt i det små for å snakke om det store. De henter inn gjester fra fagmiljøer som geologi, litteraturvitenskap, økonomi – og selvsagt utenfra akademia.

 Med en konkret kaffeprodusent og god kaffe i studio får de anledning til både å snakke nettopp om god kaffe, om Norge som er på verdenstoppen i kaffedrikking og om kolonitiden. En konkret og håndfast stein i studio – tar oss med på en geologisk vandring langt tilbake i tid.

- Vi drives av nysgjerrighet og regner med at mange lurer på mye av det samme som oss.  Antropologien er et godt utgangpunkt for å undersøke en rekke spørsmål, sier Ståle Wig og Thomas Hylland Eriksen, som begge gleder seg til vårslippet av «Små steder- store spørsmål», 

Av Gro Lien Garbo
Publisert 4. mars 2021 17:21 - Sist endret 5. mars 2021 10:20