Aktuelle saker

Bildet kan inneholde: medisinsk utstyr, beregnet tomografi, medisinsk, radiologi, medisinsk bildebehandling.
Publisert 17. juni 2019 13:00

Anders Jahres medisinske pris for yngre forskere er på 400 000 kroner og deles i år mellom førsteamanuensis Lars Tjelta Westlye ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo og førsteamanuensis Jenny Mjösberg fra Karolinska Institutet, Stockholm. Hovedprisen på én million kroner går til professor Carl-Henrik Heldin fra Universitetet i Uppsala.

Published June 12, 2019 3:07 PM

Almost 200 people turned up for the public lecture “Good brain health is important” at the Literature House in Oslo 4th June 2019, filling the venue to the brim.

Lifebrain organized the event together with the Norwegian Brain Council. Four speakers gave short talks on topics related to brain health.

Publisert 8. apr. 2019 15:45

Drives du av lystene dine eller er du offer for moralens tunge bør, spør revygruppen Morrari i programbladet til årets revy, som gikk av stabelen til stappfullt hus lørdag 30.mars.

Source: Rogier Kievit
Published Apr. 4, 2019 4:42 PM

The Lifebrain consortium met in Cambridge to discuss paper ideas and some of the very first results of the 11 Lifebrain studies. MRC Cognitition and Brain Science Unit, Lifebrain partner at the University of Cambridge hosted the event in the ultimate academic city of Cambridge, 25-26th March, 2019.

Publisert 23. nov. 2018 16:47

Akkurat no er det på sin plass å gratulera både studentar og tilsette på Psykologisk institutt for å ha fått gjennomslag for kravet om tilleggspoeng for mannlege søkjarar.  Og statsråd Iselin Nybø for å ha lytta til dei og endeleg tatt grep, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft i denne leiarkommentaren.

Publisert 21. nov. 2018 15:50

Frå neste haust kan kanskje 22 av 70 nye psykologistudentar ved UiO vera menn. Det håpar utdanningsleiar Trine Waaktaar og studieleiar Bjørnar Hjulstad ved Psykologisk institutt blir resultatet av at det skal bli gitt tilleggspoeng til menn som søkjer på psykologiutdanningane i Oslo og Bergen.

Studentrevyen "Stilleleken" lages av Revygruppen Morrari. Foto: Rune Braaten
Publisert 22. mars 2018 12:56

Revygruppa Morrari har levert nok en forestilling med vidd og humor, skriver Guro Øiestad. ”Stilleleken” ble vist lørdag 17.mars for fullsatt sal, jubel og stående applaus.

Publisert 3. jan. 2018 12:21

Som tidligere varslet inviteres alle ansatte til et møte hvor vi får presentert hvordan studentklinikkene ved de andre universitetene driftes. Dette vil være nyttig kunnskap nå som det jobbes med å se på hvordan våre klinikker skal driftes i fremtiden.

Publisert 7. des. 2017 10:00

SPARK Norway er et toårig innovasjonsprogram for å videreutvikle ideer fra helserelatert livsvitenskap, slik at de kommer pasienter og samfunn til gode. Forskere ved UiO og forskergrupper ved OUS eller Ahus med UiO-tilknytning kan søke UiO:Livsvitenskap om å bli tatt opp i programmet.

Published Dec. 7, 2017 10:00 AM

SPARK Norway is a two-year innovation programme to further develop ideas within health-related life sciences for the benefit of patients and society. Researchers from UiO and affiliated research groups at OUS or Ahus can apply UiO:Life Science to be included in the programme.

Kollasj 24 bilder UiO:Livsivtenskap 2017
Publisert 1. des. 2017 16:19

Det største som har skjedd i UiO:Livsvitenskap i 2017 er selvsagt at livsvitenskapsbygget er lovet oppstartsbevilgning på statsbudsjettet for 2018! Les om det og annet som har skjedd i satsingen i året som har gått.

Published Nov. 28, 2017 4:13 PM

37 members of the Lifebrain consortium met in Barcelona to discuss the next steps for harmonizing the 11 Lifebrain studies. The University of Oslo invited all project partners to this three-day-meeting in Barcelona to review the project activities done so far and plan for the coming months.