Lever for barns rettssikkerhet

Professor Gail Goodman blir æresdoktor ved Psykologisk institutt, for sitt livslange arbeid for barns rettigheter og velferd.

– Hennes forskning har påvirket offentlig politikk og fagpersoner som arbeider med barn innenfor rettssystemet, gjennom innføringen av reformer på området sosial velferd og rettspraksis, sier professor Annika Melinder.

Tirsdag 29. august snakker hun om barns rettssikkerhet og barn som vitner, om falske og faktiske minner, i forelesningen «There are no children here» - Trauma and memory in children exposed to violence.

– Teamet er svært aktuelt og går rett inn i debatten om hva som er ekte eller falske barndomsminner.

– Goodman er en av de få som gjennom fire tiår har klart å balansere dette perspektivet og beholdt en åpen og nøytral holdning til disse vanskelige spørsmålene som ofte kan bli farget av ideologi og personlige preferanser enten de går den ene eller andre veien, legger Melinder til.

Innflytelsesrik

Hennes forskningsarbeider regnes blant de første banebrytende bidragene til det nå veletablerte feltet anvendt vitnepsykologi forankret i kognitiv utviklingspsykologi. Studiene har blitt sitert i avgjørelser tatt av USAs Høyesterett og er klassikere som psykologistudenter leser tidlig i studiet.

I tillegg har hun vært rådgiver for tallrike regjeringer og institusjoner verden rundt om politikk og forskning på barn som ofre i rettssystemet. Hun er rådgiver for Special Assault Forensic Evaluation Center i barnevernstjenesten i Sacramento og medlem av Psychonomics Society, Society for Research in Child Development, American Professional Society on the Abuse of Children (Founding Member), International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect, samt International Society for Traumatic Stress Studies.

Gail S. Goodman fullførte sin doktorgrad i utviklingspsykologi fra UCLA i 1977. Deretter har hun publisert mange bøker og mer enn 400 vitenskapelige artikler. Hun er en kreativ og inspirerende lærer, som allerede tidlig i sin forskerkarriere utformet eksperimentelle studier av barns minneutvikling.

Barn som vitner

Hennes forskning faller innenfor to hovedområder: minneutvikling og barns evner og opplevelser som ofre/vitner. På området minneutvikling utforsker hun teoretiske aspekter av forholdet mellom traumer og minner, tilknytning og minner, semantisk og episodisk minne samt forholdet mellom emosjoner og minner. På området ofre/vitner fokuserer hun på barns evne til å avgi vitnesbyrd om hendelser de har opplevd eller vært vitne til, spesielt hendelser knyttet til barnemishandling, og om de psykologiske virkningene det har på barn og voksne å bli involvert i rettsvesenet og sosialsystemet.

Forskningen hennes plasserte seg i sentrum av den såkalte «minnestriden» på 90-/2000-tallet, der stridens kjernepunkt dreide seg om barns vitnesbyrd av å ha blitt seksuelt misbrukt skulle betraktes som troverdige eller som falske minner.

– Hun insisterte på at empiriske bidrag alltid skulle ha siste ordet. Noe som styrket posisjonen til vitnepsykologien som fagfelt, særlig forskningen på barn som vitner, sier Melinder.

Goodman har også høstet en rekke priser. I 2005 mottok hun to priser fra American Psychological Association for fremragende bidrag til forskning om offentlig politikk og fremragende bidrag til anvendt forskning. I 2008 ble hun videre tildelt «Urie Bronfenbrenner Award for Lifetime Contribution to Developmental Psychology in the Service of Science and Society» fra Avdeling 7 – Utviklingspsykologi hos Association for Psychological Science. Hun har også mottatt en pris for fremragende bidrag til forskning om psykologi og jus fra Avdeling 41 i Amerikansk forening for psykologi og jus hos American Psychological Association.

Samarbeid med EKUP

I dag studerer Goodman emosjonell tilpasning/psykopatologi (f.eks. PTSD) etter traumatiske opplevelser, barn og voksnes fortellinger om omsorgssvikt, hvordan voksne vurderer påliteligheten til vitneutsagn, beslutningsprosesser blant legdommere, rettslige intervjuteknikker og hvor rettferdige rettsprosessene er.

Goodman var «research fellow» ved Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi i 2003/-04 på prosjektet «Everyday memory», ledet av Tore Helstrup og Svein Magnussen ved PSI.

Senere ble hun engasjert som professor II ved instituttet, hvor hun i særlig grad var involvert i forskningen til Enhet for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP), ledet av Professor Annika Melinder. Ut av dette samarbeidet har det blitt produsert mange fellespublikasjoner med PSI-forskere og pågående prosjekter med en direkte forbindelse til hennes arbeider, f.eks. minner om belastende og traumatiske hendelser, beslutningsprosesser i lovgiving og øyenvitners hukommelse.

– Hun var en viktig støttespiller da EKUP ble etablert, har senere vært involvert i våre prosjekter som rådgiver og veiledet og vært mentor for både master-, doktorgradsstudenter og forskere ved vårt institutt helt siden 2000, forteller Melinder.

Av Svein Harald Milde
Publisert 25. aug. 2017 15:43 - Sist endret 29. aug. 2017 09:47