2018

Publisert 5. nov. 2018 13:59

Seminar og fest finner sted i instituttets lokaler i HSH 7. desember.

Publisert 1. juni 2018 12:39

Instituttet lyser ut 250 000 norske kroner i mobilitetsstøtte til utenlandsopphold, gjester eller arrangementer.

Programgruppen minus Rannveig Grøm Sæle som ikke var tilstede da bildet ble tatt. Bak f.v. Sebastian Gulbrandsen, Hilde Sari, Maria Korsnes, Geir Skauli, Helge Molde og Eva Therese Næss. Foran f.v. Kenneth Haugjord, Kristine Rensvik-Viddal, Morten Grøvli og Trine Waaktaar (leder)
Publisert 29. mai 2018 11:48

Fremtidens psykologutdanning meisles i disse dager ut på initiativ fra Kunnskapsdepartementet og du kan påvirke rolleutformingen helt frem til midten av september.

Etter konferanseprogrammet blir det grillfest i hagen.
Publisert 4. mai 2018 16:17

Du inviteres med dette til PSIs sommerseminar og påfølgende grillfest fredag 8. juni 2018, med et førseminar 5. juni. Arrangementet er for alle instituttets ansatte.

Publisert 16. mars 2018 11:29

Det blir tre lunsjmøter med forhåndsannonserte temaer dette semesteret.

Publisert 3. jan. 2018 12:21

Som tidligere varslet inviteres alle ansatte til et møte hvor vi får presentert hvordan studentklinikkene ved de andre universitetene driftes. Dette vil være nyttig kunnskap nå som det jobbes med å se på hvordan våre klinikker skal driftes i fremtiden.