Her er kandidatene til høstens ledervalg

To lederteam har meldt sin interesse til å styre instituttet. Gjør dere klare til valgkamp over sommeren.

Ole André Solbakken, Evalill Bølstad Karevold, Vibeke Moe og Bjørn Lau

To par stiller til valg av nytt lederteam: Ole André Solbakken og Evalill Bølstad Karevold eller Bjørn Lau og Vibeke Moe. Foto: UiO.

English version below

Valgkomiteen har innstilt to lederpar som kandidater til valg av ny instituttleder og nestleder for perioden 2020 til 2024. Det betyr at ansatte ved PSI får et reelt valg og at kandidatene må drive valgkamp.

Det ene lederparet er professor Ole André Solbakken som instituttleder og førsteamanuensis Evalill Bølstad Karevold som nestleder.

Det andre ledes av professor II Bjørn Lau og ledsages av førsteamanuensis Vibeke Moe som nestleder.

Prosessen fremover

En nærmere presentasjon av kandidatene og deres lederplattform kommer på disse nettsidene når valgkampen starter i august. Kandidatene vil også holde allmøte med debatt i uke 38 i september. Selve valget vil stå andre uke (41) i oktober.

Siste frist for å melde inn andre lederkandidater enn de valgkomiteen har innstilt er mandag 26. august.

En lederkandidat må ha støtte av minst 5 personer med stemmerett ved valg på instituttleder/stedfortreder for instituttleder. Ingen kan underskrive på mer enn ett forslag til samme verv. (UiOs valgreglement)

Her kan du sende inn forslag til kandidater frem til 26. august og lese mer om valgkomiteens sammensetning og arbeid.


Here are the election candidates

This year is election year. The Department are lucky to have two management teams prepared to navigate PSI into the future. Get ready for an election campaign this autumn.

The Election Board has nominated two management teams as candidates to the position as Head of and Deputy Head of Department of Psychology for the period of 2020 to 2024. Which means that employees of the Department have a real alternative and that the candidates are in for an election campaign.

One of the teams running for office are Professor and candidate for the position as Head of Department, Ole André Solbakken, together with Deputy Evalill Bølstad Karevold.

The other nominated team is headed by Professor II, Bjørn Lau, accompanied by Associate Professor Vibeke Moe.

The Process Ahead

A further presentation of the candidates and their management platform will be updated on these websites when the election campaign kicks off in August. The candidates will hold an open meeting and debate during week 38 in September. The second week (41) of October is election week.

Final date for nominating more management candidates is Monday 26 August.

Management candidates to Head of and Deputy of Departments has to be supported by at least 5 persons with the right to vote. No one can sign more than one nomination to the same position. (UiO Election Regulations)

You may nominate candidates here until 26 August and read more on the Election Comittee in Norwegian here.

Av Svein Harald Milde
Publisert 11. juli 2019 10:00 - Sist endret 11. juli 2019 10:00