Fem nye år med Global-MINDS

Verdens største utdanningsprogram Erasmus + har finansiert det europeiske masterprogrammet i psykologi, Global-MINDS, med fem nye år.

Global.Minds-gruppen

Tilknyttet Global-MINDS Miguel Leyva Salas (nåværende student), Dinh Hung Vu (alumni), Joyce Anthonia Ojokojo (alumni), Diana Lizarazo Pereira (alumni), Milena Nikolic (alumni), Marilena Juettemeier (alumni), Ann-Cathrin Coenen (alumni) og Catarina Andrade (nåværende student). Foto: Thomas Schubert

English version below

PSI er ett av fire universiteter som samarbeider om masterprogrammet gjennom et konsortium. Vårsemesteret 2024 vil omtrent ti studenter fra hele verden begynne på GM-programmet på PSI, etter at de har gått et semester på et annet universitet.

EU tildelte i sommer konsortiet 3.2 millioner euro for å videreføre programmet i fem år til med oppstart sommeren 2023.

Samarbeider om et masterprogram

– Både studenter med stipender og selvfinansierte studenter deltar. Vi sørger for at kullene er mangfoldige, der mange kommer fra det globale sør, fordi det er viktig for læreutbyttet i programmet. Vi lærer bort mangfoldighetens psykologi i mangfoldige klasserom, sier primus motor for PSIs deltakelse i EUs Global-MINDS program, professor Thomas Schubert.

Hele kohorten består av rundt 30 studenter per år, fordelt på de fire samarbeidende universitetene UiO, SWPS University of Social Sciences and Humanities Warsaw, the ISCTE - University Institute of Lisbon og University of Limerick i Irland. Masterprogrammet er 2-årig.

Beriker hverandre

Bildet kan inneholde: panne, kinn, skjegg, kjeve, halsbånd.
Thomas Schubert. Foto: Tron Trondal/ UiO

Til sammen, siden det første opptaket av internasjonale GM-studenter på PSI i 2017, har rundt 120 studenter, halvparten utenfor Europa, deltatt i Global-MINDS, og både SV-fakultetet, PSI og studentene har fått mye ut av å delta i programmet, ifølge Schubert.

– Alle GM-studentene tar faste, eksisterende emner ved masteren i Helse, Utvikling og Samfunn på PSI, eller eventuelle valgfrie emner på andre institutter og sentre ved SV-fakultetet.

– Studentene tar med seg sine perspektiver i alle emnene som handler om mangfoldighet, rettferdighet, kulturelle forskjeller, diskriminering, sosiale bevegelser med mer. Studentene påvirker og beriker klasseromdiskusjonene og forbedrer læringsopplevelsen til alle studentene, norske så vel som europeiske erasmusstudenter, som også tar de samme emnene, understreker han.

Karrierevei

Det første kullet begynte allerede i 2017. PSI har tilsatt fire alumnier av programmet, fra Tyskland, Montenegro, Vietnam og Nigeria, som stipendiater eller forskere.

Schubert trekker også frem hvilke fordeler studentene får av å ta den felleseuropeiske masteren i psykologi.

– Programmet tilbyr studentene en ganske unik studieopplevelse, der de studerer ved i alle fall 2 eller 3 universiteter i løpet av studietiden. Programmet kan ikke tas ved kun ett universitet. Du møter studenter fra hele verden, med mange ulike bakgrunner, tanker og perspektiver. Du får en ekstra sommerskole og gode muligheter for et stipend også, legger han til.

– En ekstra bonus er at felles veiledning om masteroppgaver har gitt grobunn for forskersamarbeid mellom de deltakende universitetene, avslutter Schubert.

English version

How many students in each cohort?”

“The whole cohort will be about 30 – 35 students per year, and about 1/3 will come to Oslo. We will have both students with fellowships and self-paying students. We will make sure to have a diverse cohort where many come from the global South because that is necessary for the experiential learning part of the program. We teach psychology of diverse to diverse classrooms.” – Schubert.
 

How many students have been enrolled in the programme till now and from how many countries?

“Almost 120 students, about half from outside of Europe, all continents except Antarctica, my guess is about 30 countries.” – Schubert
 

What do PSI/ the Faculty get out of taking part in the GM programme?

“1. All GM students participate in regular, already existing courses of the HUS MA or selected other SV courses (as electives). They bring in their perspectives in all courses that discuss diversity, justice, globalization, cultural differences, discrimination, social movements etc.. This enriches and changes the classroom discussions and enhances the learning experiences for all students (Norwegian and European Erasmus students who also participate).

2. PSI gets a part of the EU funding, which helps us finance our administration etc.

3. We attract and recruit talent this way. We currently employ 3 GM alumni as PhD students and 1 as a researcher (from Germany, Montenegro, Vietnam, and Nigeria).

4. Our teachers get cooperations with colleagues from the other partners, e.g. through co-supervision of theses.” – Schubert
 

Why should a psychology student on BA level apply for the GM programme? What’s in it for the student?

“A unique study experience where they learn at at least 2, and possibly 3 European universities. A program that you cannot study at any Norwegian or indeed any other European university. Interaction and collaboration with a super-diverse cohort of students. An extra summer school. Possibly a stipend/fellowship” - Schubert

Av Svein Harald Milde
Publisert 28. okt. 2022 08:20 - Sist endret 28. okt. 2022 10:15