English version of this page

Team Solbakken, Karevold og Czajkowski

Her er valgplatformen til dette teamet.

Under finner du en personpresentasjon av kandidatene teamet består av: 

Ole Andre Solbakken

Solbakken er professor i klinisk psykologi og leder for klinisk fagavdeling ved Psykologisk Institutt. Solbakken er tidligere dobbelkompetansestipendiat og utdannet psykologspesialist innen klinisk voksenpsykologi. Han har gjennom sin yrkeskarriere kombinert klinisk psykologisk forskning, veiledning og undervisning med klinisk arbeid som psykolog og psykologspesialist, samt prosjekt- og fagutviklingsledelse i spesialisthelsetjenesten. Solbakken forsker særlig på prosess og utfall i psykoterapi, betydningen av følelser og affektintegrasjon for psykisk helse, samt spesialisert psykologisk behandling for pasienter med behandlingsresistente lidelser. Han underviser for tiden innen feltene kommunikasjons- og læringspsykologi, behandling av sammensatte psykologiske lidelser og arbeid med følelser i psykoterapi. Solbakken ble for sin undervisning tildelt PSIs undervisningspris i 2016.   

 

Bilde av Evalill Bølstad KarevoldEvalill Bølstad Karevold

Karevold er førsteamanuensis i utviklingspsykologi og representant for de vitenskapelig ansatte i styret ved Psykologisk Institutt. Karevold har tidligere vært leder for utviklingspsykologienheten ved PSI. Før hun kom til PSI jobbet hun i 10 år med forebygningsforskning på FHI, hvor hun i en periode også var avdelingsdirektør for Avdeling for barn og unges psykiske helse. Karevold har lang erfaring med ledelse av studier, både longitudinelle studier og intervensjonsstudier rettet mot familier og voksne som jobber med barn og unge. Noen av hovedfokusene i hennes forskning og virke er personlighetsutvikling, risiko – og beskyttelsesfaktorer for psykiske vansker generelt, og forebygging av emosjonelle vansker hos barn og unge spesielt. For tiden leder hun flere intervensjonsstudier med fokus på å fremme hvordan omsorgsgivere i hjem og skole best kan bidra til økt emosjonell kompetanse hos barn. Karevold underviser i utviklingspsykologi og profesjonsforberedende kurs, samt i forebyggende og helsefremmende arbeid og er en rekke ganger blitt nominert til PSIs undervisningspris.

 

Nikolai Olavi Czajkowski 

Czajkowski er førsteamanuensis ved avdeling for Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsykologi. Fra august 2019 leder han arbeidsgruppen for metodeutvikling ved PROMENTA forskningssenter, samt jobber 20% som forsker ved Folkehelseinstituttet, der han har vært ansatt siden 2004. Gjennom arbeid på metode og analysesiden har Czajkowski erfaring fra et bredt utvalg av forskningsområdene ved PSI. Han underviser hovedsakelig i kvantitative metoder, og ble tildelt PSIs undervisningspris i 2012. For sitt doktorgradsarbeid fikk han i 2010 H. M. Kongens gullmedalje.

Publisert 12. sep. 2019 13:02 - Sist endret 12. sep. 2019 16:00