Ansettelsesutvalg

Fakultetets to ansettelsesutvalg har ansettende myndighet i forhold til henholdsvis teknisk-administrative stillinger og de fleste vitenskapelige stillinger.

Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger har innstillingsmyndighet til universitetsstyrets ansettelsesutvalg ved ansettelse i stilling som professor for faglig ledelse og som professor uten kunngjøring.

Det enkelte instituttstyre har ansettende myndighet ved ansettelse i stillinger som vitenskapelig assistent, doktorgradsstipendiat og postdoktor. 

Organet med ansettende myndighet godkjenner også kunngjøring av stillingene.

Publisert 6. okt. 2010 15:00 - Sist endret 7. apr. 2021 08:43