Tilsettingsråd

Tilsettingsrådet tilsetter teknisk-administrativt ansatte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Møter og referater

Rådet er sammensatt av 4 arbeidsgiverrepresentanter og 4 representanter oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene (henholdsvis Parat, NTL, Akademikerne og Forskerforbundet). I tillegg oppnevner administrasjonen leder av tilsettingsrådet, som normalt er øverste leder ved fakultetet eller den denne bemyndiger.
 

Medlemmer i tilsettingsrådet

Medlemmer:

Leder Fakultetsdirektør Gudleik Grimstad
4 arbeidsgiverrepresentanter Disse varierer mellom fakultetets administrative ledere, for å sikre at de lederne som er med på å treffe tilsettingsvedtak ikke har sittet i innstillingsråd i de sakene det skal treffes vedtak i
4 medlemmer oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene Liste over personer oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene ved UiO

 
Sekretær: seniorkonsulent personal Liv-Hilde Vang