Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 14. august 2015

Tilstede:
Gudleik Grimstad (leder),  Frode Løvik (adm.leder), Willy Syvertsen (seksjonssjef),  Inger Lise Schwab  (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Tina Næss (Akademikerne),

 

Sak 25/2015 Tilsetting i fast stilling som førstekonsulent – studieseksjonen SKO 1408 ved Psykologisk institutt

ePhorte:2015/6589                         

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Jostein Peter Eikrem i fast stilling som førstekonsulent SKO 1408 ved Psykologisk institutt. Dersom Eikrem takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilt nr. 2 osv.

 

Sak 26/2015 Tilsetting i vikariat (100%) som administrativ leder (SKO 1211) uten forutgående kunngjøring ved ARENA Senter for europaforskning

ePhorte:2008/22356

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Ida Hjelmesæth som vikar for Ragnar Lie i midlertidig 100% stilling som administrativ leder (seksjonssjef SKO 1211) ved ARENA Senter for europaforskning i perioden fra 01.09.2015 – 30.06.2017.

 

Eventuelt

Ingen saker.

Publisert 26. aug. 2016 09:54