Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 15. desember 2015

Tilstede:
Gudleik Grimstad (leder), Willy Syvertsen (seksjonssjef),  Frode Løvik (adm.leder),  Tone Vold-Sarnes (seksjonssjef), Merethe Aase (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Lene Angelskår (Akademikerne)

 

Sak 44/2015 Forlenget tilsetting i vikariat som førstekonsulent SKO 1408 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Psykologisk institutt

ePhorte:2015/2274

Vedtak: Tilsettingsrådet forlenger tilsetting av Osamah Rajpoot i stilling som førstekonsulent SKO 1408 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Psykologisk institutt i perioden 01.01.2016 – 30.06.2016.

 

Sak 45/2015 Tilsetting i fast stilling som konsulent SKO 1065 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for statsvitenskap

ePhorte:2015/12075

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Sara Sundby i stilling som konsulent SKO 1065 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for statsvitenskap. Dersom Sundby takker nei til stillingen går tilbudet videre til nr 2. osv. Alle skal ha prøvetid, bortsett fra Sara Sundby som har vært vikar i stillingen.

 

Eventuelt

Ingen saker.

Publisert 26. aug. 2016 13:07