Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 15. juni 2015

Tilstede:
Gudleik Grimstad (leder), Ida Weseth Bjøru (kontorsjef), Inger Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Kari Henriksen (Forskerforbundet), Lene Angelskår (Akademikerne) og Aashild Ramberg (NTL)

 

Sak 16/2015 Tilsetting i midlertidig stilling som førstekonsulent (SKO 1408) ved Psykologisk institutt

ePhorte:2015/2274                         

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Osamah Rajpoot i midlertidig stilling, 100 %, som førstekonsulent(SKO 1408) ved Psykologisk institutt i perioden 01.07.2015 – 31.12.2015.

 

Sak 17/2015 Tilsetting i midlertidig stilling som førstekonsulent (SKO 1408) ved Økonomisk institutt

ePhorte:

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Kristina Huglen i midlertidig stilling, 100 %, som førstekonsulent(SKO 1408) ved Økonomisk institutt i perioden 01.09.2015 – 10.05.2016.

 

Sak 18/2015 Tilsetting i midlertidig stilling som førstekonsulent (SKO 1408) ved Økonomisk institutt

ePhorte:

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Tine Tång Engvik i midlertidig stilling, 100 %, som førstekonsulent(SKO 1408) ved Økonomisk institutt i perioden 01.08.2015 – 31.12.2015.

 

Sak 19/2015 Forlengelse i midlertidig stilling som seniorkonsulent (SKO 1363) ved UIO Energi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte:2013/13469

Vedtak: Tilsettingsrådet forlenger Øystein Moen sin midlertidige stilling, 100 %, som seniorkonsulent (SKO 1363) ved UIO Energi i perioden 01.07.2015 – 30.06.2016.

 

Sak 20/2015 Forlengelse i midlertidig stilling som seniorrådgiver (SKO 1364) ved UIO Energi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte:2013/12146

Vedtak: Tilsettingsrådet forlenger Katinka Grønli sin midlertidige stilling, 100 %, som seniorrådgiver (SKO 1364) ved UIO Energi i perioden 01.07.2015 – 30.06.2016.

 

Sak 21/2015 Tilsetting i fast stilling som seniorkonsulent (SKO 1363) ved Fakultetsadministrasjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte:2014/14558

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Harald Godø Gjerdahl i fast stilling  som seniorkonsulent (SKO 1363) ved Fakultetsadministrasjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

 

Eventuelt

Publisert 26. aug. 2016 09:11