Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 18. mai 2015

Tilstede:
Gudleik Grimstad (leder), Ida Weseth Bjøru (kontorsjef), Frode Løvik (adm.leder), Merethe Aase (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Tone Vold-Sarnes (seksjonssjef) og Aashild Ramberg (NTL)

 

Sak 14/2015 Tilsetting i midlertidig 50 % stilling som prosjektleder ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

ePhorte:2015/3873                

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Linda Sygna i midlertidig 50 % stilling som prosjektleder SKO 1113 i perioden 01.06.2015 – 31.12.2016.

 

Sak 15/2015 Tilsetting i fast stilling som avdelingsingeniør ved Fakultetsadministrasjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte:2015/4209

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Simon Frivik Wolff i fast stilling som avdelingsingeniør SKO 1085 ved Fakultetsadministrasjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

 

Eventuelt

Ingen saker.

Publisert 25. aug. 2016 14:33 - Sist endret 26. aug. 2016 08:38