Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 24. september 2015

Tilstede:
Gudleik Grimstad (leder),  Tone Vold-Sarnes (seksjonsleder), Inger Lise Schwab  (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Lene Angelskår  (Akademikerne) 

 

Oppsigelse

ePhorte: 2014/11389

Vedtak: Tilsettingsrådet vedtar oppsigelse av Kyrre Vigestad som rådgiver, SKO1434, ved Fakultetsadministrasjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, med begrunnelse i at fast innehaver av stillingen han vikarierte i er tilbake.

Oppsigelsen har virkning fra 24.09.2015 og siste arbeidsdag vil være 31.03.2016.

 

Sak 33/2015 Forlenget midlertidig tilsetting (100 %) som prosjektleder ved Psykologisk institutt

ePhorte: 2008/17622

Vedtak: Tilsettingsrådet forlenger tilsetting av Joakim Dyrnes i midlertidig 100% stilling som prosjektleder SKO 1113 ved Psykologisk institutt i  perioden 01.01.2016 – 30.06.2016

 

Sak 34/2015 Tilsetting i stilling som forskningsrådgiver ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

ePhorte: 2015/8937

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Stina Petersen i stilling som rådgiver SKO 1434 ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Dersom Petersen takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 2 osv.

 

Sak 35/2015 Midlertidig tilsetting som konsulent ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

ePhorte: 2014/3935

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Maiken Bjerga Kiil i midlertidig stilling som konsulent SKO 1065 ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi i perioden 01.11.2015 – 31.10.2016.

 

Sak 36/2015 Midlertidig tilsetting som førstekonsulent ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

ePhorte: 2014/3935

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Hilde Omberg i midlertidig stilling som førstekonsulent SKO 1408 ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi i perioden 01.10.2015 – 30.09.2016.

 

Eventuelt

Ingen saker.

Publisert 26. aug. 2016 11:17