Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 1. april 2016

Tilstede:
Gudleik Grimstad (leder),  Tone Vold-Sarnes (seksjonssjef), Willy Syvertsen (seksjonssjef),  Terje Hegge (seksjonssjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL)

 

Sak  6/2016 Tilsetting i vikariat som avdelingsleder – studieseksjonen (SKO 1407) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Psykologisk institutt

ePhorte:2008/17622

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Joakim Dyrnes i vikariat, 100% stilling, som avdelingsleder – studieseksjonen (SKO1407) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Psykologisk institutt i perioden 25.04.2016 – 14.08.2016.

 

Sak 7/2016 Tilsetting i stilling som nettredaktør/rådgiver (SKO 1434) i studieseksjonen, Fakultetsadministrasjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte: 2016/2174

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Yngvil Osdal Runde i fast stilling som rådgiver SKO 1434 i studieseksjonen, Fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Dersom Runde takker nei til stillingen, vil tilbudet gå videre til innstilte nr. 2.

Ved tilsetting i stillingen skal begge de to innstilte skal ha prøvetid .

 

Sak  8/2016 Tilsetting i vikariat som førstekonsulent (forenklet innstilling)– studieseksjonen (SKO 1408) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Økonomisk institutt

ePhorte:2014/5015

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Marte Emilie Engebretsen i vikariat, 100% stilling, som førstekonsulent – studieseksjonen (SKO1408) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Økonomisk institutt i perioden 19.05.2016 – 20.04.2017.

 

Sak  9/2016 Tilsetting i vikariat som førstekonsulent (forenklet innstilling og forlengelse) – studieseksjonen (SKO1408) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Økonomisk institutt

ePhorte:2013/15462

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Kristina Huglen i vikariat, 100 % stilling, som førstekonsulent – studieseksjonen (SKO1408) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Økonomisk institutt i perioden 11.05.2016 til 10.05.2017.

 

Sak  10/2016 Tilsetting i vikariat som førstekonsulent (SKO 1408) (forenklet innstilling)– ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Økonomisk institutt

ePhorte: 2016/4066

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Eline Kvamme Hagen midlertidig i 100% stilling, som førstekonsulent (SKO1408), ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Økonomisk institutt i perioden 04.04.2016 – 31.12.2016.

 

Sak 11/2016 Tilsetting i fast stilling som seniorrådgiver SKO1364 ved Fakultetsadministrasjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte: 2016/2471

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Konstantinos Chilidis i fast stilling som seniorrådgiver SKO 1364 ved Fakultetsadministrasjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Dersom Chilidis takker nei til stillingen, vil tilbudet gå videre til Eldholm. Ved tilsetting skal begge de innstilte ha prøvetid i stillingen.

Innstillingen til sak 11 vil bli erstattet av et undertegnet dokument rett over påske.

 

Sak 12/2016 Tilsetting i vikariat som seniorkonsulent/studiekonsulent ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur

ePhorte: 2016/934

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Rannveig Elisabeth Vik i vikariat som seniorkonsulent SKO 1363 ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur. Dersom Vik takker nei til stillingen, vil tilbudet gå videre til innstilte nr. 2 osv.

 

Sak 13/2016 Forlenget midlertidig stilling som førstekonsulent ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

ePhorte: 2014/8620

Vedtak: Tilsettingsrådet forlenger Runar Forsetløkken i stilling som førstekonsulent SKO 1408 med ansvar for OLA-programmet ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi i perioden 01.07.2016 – 31.12.2016.

 

Sak 14/2016 Midlertidig tilsetting i vikariat som førstekonsulent ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

ePhorte: 2014/3935

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Maiken Bjerga Kiil i stilling som førstekonsulent SKO 1408 ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi i perioden 21.03.2016 – 16.08.2016.

 

Eventuelt

Publisert 26. aug. 2016 14:32 - Sist endret 26. aug. 2016 14:32