Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 11. mars 2016

Tilstede:
Gudleik Grimstad (leder),  Tone Vold-Sarnes (seksjonssjef), Willy Syvertsen (seksjonssjef),  Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL)

 

Sak 5/2016 Tilsetting i stilling som forskningskonsulent ved Institutt for statsvitenskap

ePhorte:2016/299

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Ilze Gehe som forskningskonsulent (SKO 1434) ved Institutt for statsvitenskap. Dersom Gehe takker nei til stillingen går tilbudet videre til nr 2 osv.

 

Eventuelt

Ingen saker.

 

.

 

 

 

 

 

 

Eventuelt

Publisert 26. aug. 2016 13:57 - Sist endret 26. aug. 2016 13:57