Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 13. januar 2016

Tilstede:
Gudleik Grimstad (leder), Terje Hegge (seksjonssjef), Inger-Lise Schwab (kontorsjef),  Frode Løvik (adm.leder), Tone Vold-Sarnes (seksjonssjef), Lene Angelskår (Akademikerne)

 

Sak 1/2016 Tilsetting i to faste 100 % stillinger som seniorkonsulenter/prosjektkontrollere i Økonomiseksjonen, Fakultetsadministrasjonen

ePhorte:2015/13787

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Nina Håheim og Ivana Vujic i faste stillinger som seniorkonsulent SKO1363 i økonomiseksjonen, Fakultetsadministrasjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

 Dersom en eller begge takker nei, vil tilbudet gå videre til innstilte nr 3 osv. Ivana Vujic skal ha prøvetid i stillingen.

 

Eventuelt

Ingen saker.

Publisert 26. aug. 2016 13:22