Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 15. desember 2016

Tilstede:Gudleik Grimstad (leder), Frode Løvik (adm.leder), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Ida Weseth Bjøru (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Tina Næss (Akademikerne),

 

Sak 52/2016 Tilsetting i fast stilling som rådgiver personal SKO 1434 ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte:2016/13211

Vedtak:Tilsettingsrådet tilsetter Mija Ilic Nikolaisen i fast stilling som rådgiver personal SKO 1434 ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Dersom Mija Ilic Nikolaisen takker nei til stillingen går tilbudet til nr. 2 osv.

 

Sak 53/2016Forlenget midlertidig stilling som seniorrådgiver – SKO1364 ved UIO Energi

ePhorte:2013/12146

Vedtak:Tilsettingsrådet forlenger Katinka Elisabeth Grønli i midlertidig stilling som seniorrådgiver SKO1364 ved UIO Energi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet for perioden 01.01.2017 – 30.06.2017.

Tilsettingsrådet viser samtidig til at seniorrådgiverkoden ikke tillegges personalledelse og ber om at dette tas til følge.

 

Sak 54/2016Forlenget midlertidig stilling som seniorkonsulent – SKO1363 ved UIO Energi

ePhorte: 2013/13469

Vedtak:Tilsettingsrådet forlenger Øystein Moen i midlertidig stilling som seniorkonsulent SKO1363 ved UIO Energi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet for perioden 01.01.2017 – 30.06.2017.

 

Sak 55/2016Tilsetting i fast stilling som førstekonsulent/studiekonsulent SKO1408 ved Økonomisk Institutt

ePhorte: 2016/13717

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Kristina Huglen i fast stilling som førstekonsulent/studiekonsulent ved Økonomisk Institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Dersom Huglen takker nei til stillingen vil tilbudet gå videre til innstilte nr. 2 osv. Ved eventuell tilsetting av innstilte nr. 2, 3 eller 4, skal disse ha prøvetid i stillingen.

 

Sak 56/2016 Tilsetting i fast stilling som senioringeniør ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte:2016/12469

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Markus Handal Sneve i fast stilling som senioringeniør (SKO1181) ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

 

Sak 57/2016 Tilsetting i fast stilling som senioringeniør ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte:2016/12467

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Inge Kasbohm Amlien i fast stilling som senioringeniør (SKO1181) ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

 

Eventuelt

Ingen saker.

Publisert 18. apr. 2017 11:07 - Sist endret 18. apr. 2017 11:07