Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 19. oktober 2016

Tilstede:Gudleik Grimstad (leder), Willy Syvertsen (seksjonsleder), Frode Løvik (adm.leder), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL)

 

Sak 41/2016 Forenklet innstilling – midlertidig tilsetting/vikar som førstekonsulent SKO 1408 ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte:2016/6605

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Aurora Berg i midlertidig stilling/vikar som førstekonsulent SKO 1408 i studieseksjonen ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet for perioden 01.01.2017 – 30.06.2017.

 

Sak 42/2016Tilsetting i fast stilling som praksiskonsulent/førstekonsulent SKO 1408 ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte: 2016/9738

Vedtak:Tilsettingsrådet tilsetter Simen Sveen Gudbrandson i fast stilling som praksiskonsulent/førstekonsulent SKO 1408 ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Dersom Sveen Gudbrandson takker nei til stillingen går tilbudet til innstilte nr.2 osv.

Ekstra sak!

Sak43/2016Forenklet innstilling – midlertidig tilsetting/vikar som førstekonsulent SKO 1408 ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte:2012/7468

Vedtak:Tilsettingsrådet tilsetter Sverre Andreas Sydnes Gustavsen i midlertidig stilling/vikar som førstekonsulent SKO 1408 ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet i perioden 01.11.2016 – 28.02.2017.

 

Eventuelt

Ingen saker.

Publisert 18. apr. 2017 10:05 - Sist endret 18. apr. 2017 10:05