Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 21. april 2016

Tilstede:
Gudleik Grimstad (leder),  Johannes Elgvin (seksjonssjef),  Merethe Aase (kontorsjef), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Ida Weseth Bjøru (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Lene Angelskår (Akademikerne)

 

Sak 15/2016 Tilsetting i fast stilling som regnskapskonsulent/førstekonsulent SKO 1408 i Fakultetsadministrasjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte:2016/2858

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Than Thi Duong Kleven i fast stilling som regnskapskonsulent/førstekonsulent SKO1408 i Økonomiseksjonen, Fakultetsadministrasjonen. Dersom Kleven takker nei, vil tilbudet gå videre til innstilte nr. 2. Den av de to som tilsettes i stillingen skal ha prøvetid.

 

Sak 16/2016 Forlengelse i midlertidig stilling som seniorkonsulent (SKO 1363) ved UIO Energi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte: 2013/13469

Vedtak: Tilsettingsrådet forlenger Øystein Moen sin midlertidige stilling, 100 %, som seniorkonsulent (SKO 1363) ved UIO Energi i perioden 01.07.2016 – 31.12.2016.

 

Sak 17/2016 Forlengelse i midlertidig stilling som seniorrådgiver (SKO 1364) ved UIO Energi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte: 2013/12146

Vedtak: Tilsettingsrådet forlenger Katinka Grønli sin midlertidige stilling, 100 %, som seniorrådgiver (SKO 1364) ved UIO Energi i perioden 01.07.2016 – 31.12.2016.

 

Sak 18/2016 Tilsetting i midlertidig stilling som forskningskonsulent (SKO 1363) ved ARENA Senter for europaforskning, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte: 2016/2835

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Maria Dikova i 100% midlertidig stilling som seniorkonsulent (SKO 1363) ved ARENA Senter for europaforskning i perioden 25.04.2016 – 30.06.2017, med mulighet for forlengelse. Dersom Dikova takker nei, vil tilbudet gå videre til innstilte nr. 2, osv.

 

Sak 19/2016 Oppsigelse – Psykologisk institutt

ePhorte: 2015/14033

Vedtak: Tilsettingsrådet vedtar oppsigelse av en førstekonsulent SKO 1408, ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, fordi fast innehaver av stillingen gjeninntrer og arbeidet dermed bortfaller jf. tjml. §10.

Virkningsdato for oppsigelsen vil være seks måneder fra dags dato.

 

Sak 20/2016 Tilsetting i fast stilling som førstekonsulent SKO 1408 ved Studieseksjonen, Fakultetsadministrasjonen

ePhorte: 2015/11740

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Marte Kløvrud Rognstad i fast stilling som førstekonsulent SKO 1408 i Studieseksjonen, Fakultetsadministrasjonen fra og med 1.8.2016.

 

Eventuelt

Ingen saker.

Publisert 29. aug. 2016 09:05 - Sist endret 29. aug. 2016 09:05