Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 23. juni 2016

Tilstede:
Gudleik Grimstad (leder),  Johannes Elgvin (seksjonssjef),  Tone Vold-Sarnes (seksjonssjef), Terje Hegge (seksjonssjef), Willy Syvertsen (seksjonssjef),  Inger-Lise Schwab  (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Tina Næss (Akademikerne)

 

Sak 31/2016 Midlertidig tilsetting/vikar  i stilling som seniorkonsulent/personalkonsulent (SKO 1363) ved Fakultetsadministrasjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte:2016/5674

Vedtak: Tilsettingsrådet  tilsetter i Endre Wågø i midlertidig stilling/vikar som seniorkonsulent/personalkonsulent ved Fakultetsadministrasjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet for perioden 01.08.2016-31.01.2018.

Dersom Wågø takker nei, vil tilbudet gå til innstilte nr. 2. Den som takker ja til stillingen skal ha prøvetid.

 

Sak 32/2016 Midlertidig tilsetting/vikar i stilling som seniorkonsulent SKO1363 i Studieseksjonen, Fakultetsadministrasjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte:2016/5646

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Mette Vidnes i midlertidig stilling/vikar som seniorkonsulent ved Studieseksjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet for perioden 01.08.2016-31.12.2017.

Dersom Vidnes takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

 

Sak 33/2016 Midlertidig tilsetting som overingeniør (SKO1087) uten kunngjøring ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte: 2015/7654

Vedtak: Tilsettingsrådet  tilsetter James Lubell i midlertidig stilling uten kunngjøring som overingeniør (SKO1087)  i 80% stilling ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet for en periode på to år fra 15.08.2016.

 

Sak 34/2016 Midlertidig tilsetting som overingeniør (SKO1087) uten kunngjøring ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte: 2016/xxxx

Vedtak: Tilsettingsrådet  tilsetter Donatas Sedervicius i midlertidig stilling uten kunngjøring som overingeniør (SKO1087)  i 100% stilling ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet for en periode på ett år fra 29.08.2016.

 

Eventuelt

Ingen saker.

Publisert 29. aug. 2016 10:34