Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 26. september 2016

Tilstede:Gudleik Grimstad (leder), Tone Vold-Sarnes (seksjonssjef), Frode Løvik (adm.leder), Ida Weseth Bjøru (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL) og Tina Næss (Akademikerne)

 

Sak 40/2016 Tilsetting i fast stilling som forskningskonsulent/seniorkonsulent SKO 1363, ved Psykologisk institutt

ePhorte:2016/8810

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Stian Andreassen i fast stilling som forskningskonsulent/seniorkonsulent SKO 1363 ved Psykologisk institutt. Dersom Andreassen takker nei til stillingen går tilbudet til nr. 2.

Eventuelt

Ingen saker.

Publisert 18. apr. 2017 09:42 - Sist endret 18. apr. 2017 09:42