Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 29. februar 2016

Tilstede:
Gudleik Grimstad (leder),  Tone Vold-Sarnes (seksjonssjef), Willy Syvertsen (seksjonssjef),  Frode Løvik (adm.leder),  Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Lene Angelskår (Akademikerne)

 

Sak 2/2016 Forlenget midlertidig tilsetting (100%) som prosjektleder ved Psykologisk institutt

ePhorte:2008/17622

Vedtak: Tilsettingsrådet forlenger tilsetting av Joakim Dyrnes i midlertidig 100% stilling som prosjektleder SKO 1113 ved Psykologisk institutt i perioden 01.07.2016 – 31.12.2016.

 

Sak 3/2016 Tilsetting i midlertidig stilling (100%, vikariat) som studiekonsulent ved Økonomisk institutt

ePhorte:2016/538

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Katrine Kirkeby i midlertidig 100% stilling som studiekonsulent  SKO 1408 ved Økonomisk institutt i perioden (snarest) – 31.12.2016. Dersom Kirkeby ikke takker ja til denne stillingen, da går tilbudet til neste kandidat Jon-Petter Gregersen. Dersom Gregersen ikke takker ja til denne stillingen, da går tilbudet til neste kandidat, osv.

 

Sak 4/2016 Forlenget midlertidig tilsetting (100%) som førstekonsulent ved Sosialantropologisk institutt

ePhorte:2008/9788

Vedtak: Tilsettingsrådet forlenger tilsetting av Rannveig Elisabeth Vik i midlertidig 100% stilling som førstekonsulent SKO 1408 ved sosialantropologisk institutt i perioden 01.05.2016 – 30.06.2016.

 

Eventuelt

Ingen saker.

Publisert 26. aug. 2016 13:42 - Sist endret 26. aug. 2016 13:42