Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 31. august 2016

Tilstede:
Gudleik Grimstad (leder),  Johannes Elgvin (seksjonssjef),  Tone Vold-Sarnes (seksjonssjef), Frode Løvik (adm.leder),  Ida Weseth Bjøru (kontorsjef),  Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL) og Tina Næss (Akademikerne)

 

Sak 35/2016 Midlertidig tilsetting/vikar i stilling som seniorkonsulent/eksamenskoordinator (SKO 1363) ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte:2016/8007        

Vedtak: Tilsettingsrådet  tilsetter Elin Arntzen i midlertidig stilling/vikar som seniorkonsulent (SKO 1363) ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet for perioden 01.12.2016 – 31.12.2017. Dersom Elin Arntzen takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2

 

Sak 36/2016 Forenklet innstilling - midlertidig tilsetting i stilling som førstekonsulent  (SKO 1408) ved ARENA Senter for europaforskning

ePhorte:2015/13781       

Vedtak: Tilsettingsrådet  tilsetter Trym Nohr Fjørtoft i midlertidig stilling som førstekonsulent (SKO 1408) ved ARENA Senter for europaforskning, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, for perioden 01.09.2016 til og med 30.06.2017, med mulighet for forlengelse.

 

Sak 37/2016 Midlertidig tilsetting som ekspedisjonskonsulent i 30 % stilling ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur 

ePhorte:2016/6721

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Jørgen Bollingmo midlertidig i en 30 % stilling som konsulent SKO 1065 ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur for en periode på 5 år.

 

Sak 38/2016 Forenklet innstilling – tilsetting i fast 60 % stilling som prosjektleder ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 

ePhorte:2008/12780

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Linda Sygna fast i en 60 % stilling som prosjektleder SKO 1113 fra 01.08.2016 ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi med særskilt ansvar for oppfølging av O´Briens prosjekt Adaptation Connects. Tilsettingen er eksternt finansiert og bortfall av midler kan føre til oppsigelse i stillingen.

 

Sak 39/2016 Forenklet innstilling – forlenget midlertidig tilsetting som førstekonsulent ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 

ePhorte:2014/3935

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Maiken Bjerga Kiil som førstekonsulent SKO 1408 i perioden 01.09.2016 – 31.01.2017 ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

 

Eventuelt

Ingen saker.

 

Publisert 19. sep. 2016 14:52 - Sist endret 18. apr. 2017 09:35