Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 4. mai 2016

Tilstede:
Gudleik Grimstad (leder),  Johannes Elgvin (seksjonssjef),  Merethe Aase (kontorsjef), Willy Syvertsen (seksjonssjef),  Ida Weseth Bjøru (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Lene Angelskår (Akademikerne)

 

Sak 21/2016 Tilsetting i stilling som studiekonsulent (førstekonsulent SKO 1408) ved SAI

ePhorte:2016/3862

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Rannveig Elisabeth Vik i fast stilling som studiekonsulent (SKO 1408) ved Sosialantropologisk institutt. Dersom Rannveig Elisabeth Vik takker nei til stillingen går tilbudet til nr 2, osv.

 

Eventuelt

Ingen saker.

Publisert 29. aug. 2016 09:15 - Sist endret 29. aug. 2016 09:15