Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 6. desember 2016

Tilstede:Gudleik Grimstad (leder), Frode Løvik (adm.leder), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Ida Weseth Bjøru (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Tina Næss (Akademikerne),

 

Sak 49/2016 Tilsetting i fast stilling som førstekonsulent –PhD SKO1408 ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte: 2016/12967

Vedtak:Tilsettingsrådet tilsetter Sverre Andreas Sydnes Gustavsen i fast stilling som førstekonsulent – PhD SKO 1408 ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Dersom Sverre Andreas Sydnes Gustavsen takker nei til stillingen går tilbudet til innstilte nr. 2 osv.

 

Sak 50/2016Tilsetting i fast stilling som studiekonsulent/ førstekonsulent SKO 1408 ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte: 2016/12302

Vedtak:Tilsettingsrådet tilsetter Nicklas Poulsen Viki i fast stilling som studiekonsulent/førstekonsulent SKO 1408 ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Dersom Nicklas Poulsen Viki takker nei til stillingen går tilbudet til innstilte nr. 2 osv.

 

Sak 51/2016Tilsetting fast stilling som prosjektøkonom/rådgiver SKO 1434 ved Fakultetsadministrasjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

ePhorte: 2016/11502

Vedtak:Tilsettingsrådet tilsetter Christine Solberg i fast stilling som rådgiver (SKO 1434) i fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Dersom Christine Solberg takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer 2 osv.

 

Eventuelt

Ingen saker.

Publisert 18. apr. 2017 10:42 - Sist endret 18. apr. 2017 10:42