Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 9. juni 2016

Tilstede:
Gudleik Grimstad (leder),  Johannes Elgvin (seksjonssjef),  Tone Vold-Sarnes, Willy Syvertsen (seksjonssjef),  Inger-Lise Schwab  (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Tina Næss (Akademikerne)

 

Sak 22/2016 Midlertidig tilsetting i stilling som seniorkonsulent (SKO 1363) ved ISV

ePhorte:2011/13191

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Malin Folgerø Stensland i midlertidig 100 % stilling som seniorkonsulent (SKO 1363) ved Institutt for statsvitenskap i perioden 23.08.2016 – 31.05.2017.

 

Sak 23/2016 Forlengelse av midlertidig tilsetting i stilling som førstekonsulent (SKO 1408) ved ISV

ePhorte:2015/12261

Vedtak: Tilsettingsrådet forlenger Elin Kristine Nilsens midlertidig 100 % stilling som førstekonsulent (SKO 1408) ved Institutt for statsvitenskap i perioden 01.10.2016 – 31.05.2017.

 

Sak 24/2016 Tilsetting i fast stilling som avdelingsleder – studieseksjonen (SKO 1407) ved Psykologisk institutt

ePhorte:2016/3312

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Joakim Dyrnes i fast stilling som avdelingsleder – studieseksjonen SKO 1407 ved Psykologisk institutt. Dersom Dyrnes takker nei til stillingen går tilbudet til nr. 2 osv.

 

Sak 25/2016 Forlengelse av midlertidig tilsetting i stilling som førstekonsulent (SKO 1408) ved ISS

ePhorte:2014/407

Vedtak: Tilsettingsrådet forlenger Hilde Omberg midlertidig 100 % stilling som førstekonsulent (SKO 1408) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi i perioden 01.10.2016 – 31.01.2017.

 

Sak 26/2016 Forlengelse av midlertidig tilsetting som vikar i stilling som førstekonsulent SKO 1408 ved SV-info, Fakultetsadministrasjonen

ePhorte: 2015/11673

Vedtak: Tilsettingsrådet forlenger vikariatet til Mai Juliett Butters Amundsen som førstekonsulent SKO 1408 ved SV-info, Fakultetsadministrasjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet i perioden 01.10.2016-31.01.2017.

 

Sak 27/2016 Tilsetting i midlertidig stilling som førstekonsulent  SKO 1408 (vikar) ved SV-info, Fakultetsadministrasjonen

ePhorte: 2014/7360

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Oda Asbjørnsen Aune som vikar i stilling som førstekonsulent SKO 1408 ved SV-info, Fakultetsadministrasjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet i perioden 01.06.2016-31.12.2016.

 

Sak 28/2016 Tilsetting i midlertidig stilling som rådgiver SKO 1434 (vikar) med mulighet for forlengelse i Studieseksjonen, Fakultetsadministrasjonen

ePhorte: 2016/4355

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Mari Corell i midlertidig stilling som rådgiver SKO 1434 (vikar) for perioden 01.08.2016-31.07.2017 med mulighet for forlengelse i Studieseksjonen, Fakultetsadministrasjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

 

Sak 29/2016 Tilsetting i 50 % fast stilling som kommunikasjonsmedarbeider  (seniorkonsulent, SKO 1363) ved Sosialantropologisk institutt

ePhorte:2016/3975

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Gro Strømsheim i 50 % fast stilling som kommunikasjonsmedarbeider – seniorkonsulent SKO 1363 ved Sosialantropologisk institutt. Dersom Strømsheim takker nei til stillingen går tilbudet til nr. 2 osv. Den som tilsettes skal ha prøvetid i stillingen.

 

Sak 30/2016 Midlertidig tilsetting som førstekonsulent SKO 1408 – 50 % ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografiog i perioden 01.07.2016-15.08.2016 0g 100 % fordelt på Psykologisk Institututt og Fakultetsadministrasjonen for perioden 16.08.2016-31.12.2016

ePhorte: 2016/14702

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Nora Hougen i midlertidig 50 % stilling som førstekonsulent SKO1408 ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi i perioden 01.07.2016-15.08.2016 og midlertidig 100 % stilling som førstekonsulent SKO 1408 i perioden 16.08.2016-31.12.2016 fordelt likt på Psykologisk institutt og Fakultetsadministrasjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

 

Eventuelt

Ingen saker.

Publisert 29. aug. 2016 09:54