Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 18. desember 2017

Tilstede:
Gudleik Grimstad (leder),  Johannes Elgvin (seksjonssjef),  Frode Løvik (adm.leder),  Merethe Aase (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Tina Næss (Akademikerne)

 

Sak 37/2017 Tilsetting i fast stilling som seniorrådgiver ved UiO:ENERGI

ePhorte: 2013/12146                         

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Katinka Elisabeth Grønli i fast stilling som seniorrådgiver (SKO 1364) ved UIO:ENERGI fra og med 01.01.2018.

 

Sak 38/2017 Tilsetting i fast stilling som seniorkonsulent ved UiO:ENERGI

ePhorte: 2013/13469

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Øystein Moen i fast stilling som seniorkonsulent (SKO 1363) ved UIO:ENERGI fra og med 01.01.2018

 

Sak 39/2017 Forlenget midlertidig tilsetting som førstekonsulent ved TIK

ePhorte: 2009/4309

Vedtak: Tilsettingsrådet forlenger Jørgen Bollingmo i 20 % midlertidig stilling som førstekonsulent SKO 1408 ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur i perioden 01.01.2018 – 06.07.2018.

 

Sak 40/2017 Midlertidig tilsetting som førstekonsulent ved TIK

ePhorte: 2009/4309

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Jørgen Bollingmo i 25 % midlertidig stilling som førstekonsulent SKO 1408 ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur i perioden 01.01.2018 – 30.06.2018.

 

Sak 41/2017 Tilsetting i 100 % stilling som seniorkonsulent ved ISS

ePhorte: 2017/2724


Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Therese Næss Marthinsen i 100 % stilling som seniorkonsulent SKO 1363 ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi fra 01.01.2018.

 

Sak 42/2017 Forlenget midlertidig tilsetting som førstekonsulent ved ISS

ePhorte: 2014/12312

Vedtak: Tilsettingsrådet forlenger Marie Johanne Talleraas stilling som førstekonsulent SKO 1408 ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi i perioden 01.01.2018 – 30.04.2018.

 

Sak 43/2017 Midlertidig tilsetting som Ph.d-konsulent (seniorkonsulent) ved ISV

ePhorte: 2014/12612

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Sarah Younes i 100 % midlertidig stilling som seniorkonsulent SKO 1363 ved Institutt for statsvitenskap i ett-årig vikariat med oppstart snarest mulig. Det skal ikke være prøvetid i stillingen.

 

Sak 44/2017 Midlertidig tilsetting forskningstekniker ved PSI

ePhorte: 2016/874

Tilsettingsrådet sender saken tilbake til innstillingsrådet for å vurdere kode og hjemmel på nytt.

 

Eventuelt

Ingen saker.

 

 

Publisert 16. jan. 2018 14:32 - Sist endret 16. jan. 2018 14:32