Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 14. september 2017

Tilstede:
Gudleik Grimstad (leder),  Tone Vold-Sarnes (underdirektør), Willy Syvertsen (seksjonsleder), Ida Weseth Bjøru (kontorsjef), Inger-Lise Schwab (kontorsjef),  Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Lene Angelskår (Akademikerne)

 

Sak 27/2017 Tilsetting i midlertidig stilling(vikariat) som avdelingsleder ved Økonomisk institutt i perioden 01.10.2017- 31.08.2019

ePhorte:2016/13351

Vedtak: Tilsettingsrådet forlenger Arina Shadrikova i midlertidig stilling som avdelingsleder SKO 1407 ved Økonomisk institutt for perioden 01.10.2017 – 31.08.2019.
 

Eventuelt

Orienteringssak: Tilsetting i faste stillinger som førstekonsulent ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

ePhorte: 2017/8014
 

 

 

 

Publisert 1. nov. 2017 13:28 - Sist endret 1. nov. 2017 13:28