Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 16. august 2017

Tilstede:
Gudleik Grimstad (leder),  Willy Syvertsen (seksjonsleder),  Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL) og Lene Angelskår (Akademikerne)

 

Sak 22/2017 Midlertidig ansettelse i vikariat som administrativ leder (SKO 1211) ved ARENA Senter for europaforskning

ePhorte:2017/9105

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Tara Sarin i en midlertidig stilling (vikariat) som administrativ leder (SKO 1211) ved ARENA Senter for europaforskning i perioden 01.09.2017 til og med 16.08.2018. Dersom Sarin takker nei, vil tilbudet gå videre til innstilte nr.2.

 

Sak 23/2017 Midlertidig ansettelse i vikariat som rådgiver (SKO1434) ved Seksjon for forskning og kommunikasjon, Fakultetsadministrasjonen

ePhorte: 2017/6702

Vedtak: Tilsettingsrådet ansetter Nina Alnes Haslie i vikarstillingen som rådgiver SKO1434 i Seksjon for forskning og kommunikasjon ved fakultetsadministrasjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Vikariatets gjelder i perioden september 2017- til og med 30.06.2018. Dersom Haslie takker nei til stillingen vil arbeidet med å finne en egnet vikar fortsette.

 

Sak 24/2017 Midlertidig ansettelse i vikariat som rådgiver (SKO1434) i Studieseksjonen, Fakultetsadministrasjonen

ePhorte: 2017/6678

Vedtak: Tilsettingsrådet ansetter Sibel Thorsen-Hazir i vikarstillingen som rådgiver SKO 1434 i studieseksjonen, Fakultetsadministrasjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Vikariatet gjelder i perioden september 2017- august 2018. Dersom Thorsen-Hazir takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr. to osv.

 

Sak 25/2017 Fast tilsetting i 25 % stilling som konsulent ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur

ePhorte: 2009/4309

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Jørgen Bollingmo fast i 25 % stilling som konsulent SKO 1065 ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur.

 

Sak 26/2017 Midlertidig tilsetting i 20 % stilling som førstekonsulent ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur

ePhorte: 2009/4309

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Jørgen Bollingmo i 20 % vikarstilling som førstekonsulent SKO 1408 ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur i perioden 10.08.2017 – 31.12.2017.
 

Eventuelt

Ingen saker

 

Publisert 1. nov. 2017 13:12 - Sist endret 1. nov. 2017 13:12