Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 16. mars 2017

Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Tone Vold-Sarnes (underdirektør), Ida Weseth Bjøru (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Lene Angelskår (Akademikerne)

 

Sak 6/2017 Tilsetting i stilling som forskningsrådgiver/-konsulent (vikariat) ved TIK

ePhorte:2017/1267

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Stine Bruland i midlertidig stilling som rådgiver SKO 1434 ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur. Dersom innstilte nr. 1 takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 2 osv.

Dersom TIK ønsker å tilsette kandidat nr.3 ber tilsettingsrådet om å få saken opp til ny behandling.

 

Eventuelt

Ingen saker.

Publisert 19. apr. 2017 09:25 - Sist endret 19. apr. 2017 09:25