Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 22. juni 2017

Tilstede: Gudleik Grimstad (leder),  Ida Weseth Bjøru (kontorsjef), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Frode Løvik (adm.leder) og Nina Rundgren (kontorsjef)

 

Sak 18/2017 Tilsetting i fast stilling som studiekonsulent/førstekonsulent SKO1408 ved institutt for statsvitenskap

ePhorte:2017/4363

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Elin Kristine Nilsen i fast stilling som førstekonsulent SKO1408 ved institutt for statsvitenskap. Dersom Nilsen takker nei, vil tilbudet gå videre til innstilte nr. 2 osv.

 

Sak 19/2017 Tilsetting i fast stilling som administrativ leder/seksjonssjef SKO1211 ved ARENA Senter for Europaforskning, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte:2017/5319

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Ida Hjelmesæth i fast stilling som administrativ leder/seksjonssjef SKO1211 ved ARENA Senter for Europaforskning, Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Hvis Hjelmesæth takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 2 osv.

 

Sak 20/2017 Forlenget tilsetting som forskningskonsulent ved SAI

ePhorte:2014/8236

Vedtak: Tilsettingsrådet forlenger Irene Svarteng i midlertidig stilling seniorkonsulent/ forskningskonsulent (SKO1363) ved Sosialantropologisk institutt 01.07.17-31.07.17

 

Sak 21/2017 Tilsetting i 60 % stilling som studiekonsulent ved ISS

ePhorte:2017/4284

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Maiken Bjerga Kiil i fast 60 % stilling som førstekonsulent SKO 1408 ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Dersom Kiil takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 2.

 

Eventuelt

Ingen saker.

Publisert 29. juni 2017 09:42 - Sist endret 1. nov. 2017 10:48