Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 26. april 2017

Tilstede:
Gudleik Grimstad (leder),  Tone Vold-Sarnes (underdirektør), Nina Rundgren (kontorsjef), Terje Hegge (seksjonssjef), Merethe Aase (kontorsjef) og Tina Næss (Akademikerne)

 

Sak 9/2017 Forlengelse av midlertidig tilsetting i stilling som førstekonsulent SKO 1408 ved Institutt for statsvitenskap

ePhorte: 2015/12261

Vedtak: Tilsettingsrådet forlenger Elin Kristine Nilsens midlertidige 100 % stilling som førstekonsulent SKO 1408 ved Institutt for statsvitenskap i perioden 01.06.2017 – 31.08.2017.

 

Sak 10/2017 Midlertidig tilsetting i stilling som førstekonsulent SKO 1408 ved Økonomisk institutt

ePhorte: 2014/5015

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Marte Emilie Engebretsen i 100 % midlertidig stilling som førstekonsulent SKO 1408 ved Økonomisk institutt i perioden 01.05.2017 – 30.04.2018

 

Sak 11/2017 Forlenget midlertidig tilsetting i stilling som overingeniør SKO 1087 ved Psykologisk institutt

ePhorte: 2016/8287

Vedtak: Tilsettingsrådet forlenger Donatas Sederevicius sin tilsetting i 100 % stilling som overingeniør SKO 1087 ved Psykologisk institutt i perioden 29.08.2017 - 28.08.2018

 

Sak 12/2017 Tilsetting i stilling som seniorkonsulent/rådgiver ved Sosialantropologisk institutt

ePhorte: 2017/1304

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Irene Svarteng i stilling som rådgiver SKO 1434 ved Sosialantropologisk institutt. Dersom Svarteng takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 2 osv. Innstilte nr. 2 og 3 er innstilt som seniorkonsulent SKO 1363.

 

Eventuelt

Ingen saker.

                                                                                                                            

 

Publisert 28. juni 2017 13:02 - Sist endret 28. juni 2017 14:02