Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 8. februar 2017

Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Tone Vold-Sarnes (underdirektør), Ida Weseth Bjøru (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Tina Næss (Akademikerne) og Aashild Ramberg (NTL)

 

Sak 4/2017 Tilsetting i fast stilling som førstekonsulent/informasjonsmedarbeider ved SV-info

ePhorte:2016/15726

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Siv-Ellen Østengen i 100 % fast stilling som informasjonsmedarbeider/førstekonsulent SKO 1408, ved SV-info, Fakultetsadministrasjonen. Dersom Østengen takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 2 osv.

Ved eventuell tilsetting av Haugland eller Nordbø skal de ha prøvetid dersom de får stillingen.

 

Sak 5/2017 Forlengelse i midlertidig stilling som førstekonsulent ved Økonomisk institutt

ePhorte: 2016/4066

Vedtak: Tilsettingsrådet forlenger Eline Kvamme Hagens midlertidige 100 % stilling som førstekonsulent SKO 1408 ved Økonomisk institutt i perioden 01.04.2017 til 31.05.2017.

 

Eventuelt

Ingen saker.

Publisert 19. apr. 2017 09:17 - Sist endret 19. apr. 2017 09:17