Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 15. oktober 2018

Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Tone Vold-Sarnes (underdirektør), Willy Syvertsen (seksjonsleder), Guro Schmidt Ødegard (kontorsjef) (ikke under sak 29), Merethe Aase (kontorsjef), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL) og Sarah Younes (Akademikerne) (ikke under sak 30).

Sak 29/2018 Forlenget midlertidig tilsetting i vikariat som kontorsjef ved ISV

ePhorte:2008/15226

Vedtak: Tilsettingsrådet forlenger Guro Schmidt Øvregard i 100 % stilling som kontorsjef SKO 1054 ved Institutt for statsvitenskap i perioden 12.11.2018-31.07.2019

Sak 30/2018 Forlenget midlertidig tilsetting i vikariat som seniorkonsulent ved ISV

ePhorte:2014/2297

Vedtak: Tilsettingsrådet forlenger Sarah Younes i 100 % midlertidig stilling som seniorkonsulent SKO 1363 ved Institutt for statsvitenskap i perioden 08.02.2019-31.07.2019

Sak 31/2018 Tilsetting i fast stilling som rådgiver (SKO 1434) i Studieseksjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte: 2018/9844

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Espen Smith-Meyer til fast stilling som rådgiver, SKO 1434 i Studieseksjonen, Fakultetsadministrasjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Dersom innstilte nr 1 takker nei til stillingen, vil tilbudet gå videre til innstilte nr. 2 osv. Det skal ikke være prøvetid i stillingen.

Sak 32/2018 Tilsetting i fast stilling som senioringeniør (SKO 1181) ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte: 2018/7422

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Rahul Omprakash Agrawal til fast stilling som senioringeniør ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Dersom han takker nei til stillingen går saken tilbake til instituttet for videre behandling.

O-Sak 3/2018 Orientering om fast tilsetting i stilling som studiekonsulent (førstekonsulent SKO 1408) ved Institutt for statsvitenskap

ePhorte: 2017/12513

Nazaneen Saie Nasab tilsettes fast i stilling som studiekonsulent (SKO 1408) ved Institutt for statsvitenskap

Publisert 3. mai 2019 11:04 - Sist endret 3. mai 2019 12:32