Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 19. november 2018

Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Frode Løvik (avdelingsleder), Merethe Aase (kontorsjef), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Tina Næss (Akademikerne)

Sak 33/2018 Tilsetting i fast stilling som kommunikasjonsrådgiver (SKO 1434) ved Sosialantropologisk institutt

ePhorte:2018/10035

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Marit Eline Lervik Christensen i fast 50 % stilling som rådgiver (SKO 1434) ved Sosialantropologisk institutt. Dersom Christensen takker nei til stillingen går tilbudet videre til nr. 2 osv.

Sak 34/2018 Midlertidig tilsetting som studiekonsulent (SKO 1408) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

ePhorte: 2014/12312

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Marie Talleraas i vikariat som førstekonsulent SKO 1408 ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi i perioden 01.12.2018 – 30.04.2019

O-Sak 4/2018 Orientering om fast tilsetting i 20 % stilling som konsulent (SKO 1065) ved Økonomisk institutt

ePhorte: 2017/12683 Linn Kristin Øwre tilsettes fast i 20 % stilling som konsulent (SKO 1065) ved Økonomisk institutt fra 01.01.2019

Publisert 3. mai 2019 11:25 - Sist endret 3. mai 2019 12:35