Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 22. januar 2018

Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Johannes Elgvin (seksjonssjef), Tone Vold-Sarnes (underdirektør), Frode Løvik (adm.leder), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Tina Næss (Akademikerne)

Sak 1/2018 Tilsetting i stilling som studiekonsulent (seniorkonsulent 1363) ved Institutt for statsvitenskap

ePhorte: 2014/13970

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Jord Johan Herheim Nylenna i 100 % fast stilling som studiekonsulent (seniorkonsulent SKO 1363) ved Institutt for statsvitenskap fra 01.02.2018. Nylenna vikarierer for Malin Folgerø Stensland i perioden 01.02.2018 – 08.05.2019, eller inntil hun er tilbake fra permisjon. Deretter vil reglene om oppsigelse av arbeidsforhold komme til anvendelse. Det skal ikke være prøvetid i stillingen.

Sak 2/2018 Forlengelse i stilling som konsulent SKO 1065 ved Fakultetsadministrasjonen

ePhorte: 2016/12358

Vedtak: Tilsettingsrådet forlenger Avneet Kaur Pannu sin tilsetting i 60 % stilling som konsulent SKO 1065 ved Økonomiseksjonen, Fakultetsadministrasjonen i perioden 01.02.2018-30.06.2018.

Eventuelt
 

Publisert 2. mai 2019 14:27 - Sist endret 2. mai 2019 14:30