Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 25. mai 2018

Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Tone Vold-Sarnes (underdirektør), Frode Løvik (adm.leder), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Guro Schmidt Ødegard (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Sarah Younes (Akademikerne)

V-sak 13/2018 Forenklet innstilling – forlengelse i vikariat som seniorkonsulent SKO 1363 ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte:2016/10759

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Elin Arntzen i forlenget midlertidig stilling/vikar som seniorkonsulent SKO 1363 i studieseksjonen ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet for perioden 01.07.2018 – 30.09.2018.

V-sak 14/2018 Tilsetting i fast stilling som klinikkleder SKO 1407 ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte:2018/4040

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Inger Selvaag i fast stilling som klinikkleder SKO 1407 ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Dersom Selvaag takker nei til stillingen går tilbudet til nr. 2, Opsahl. Tilbud til Opsahl forutsetter tilfredsstillende referanser. Dersom nr. 2 også takker nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet.

V-sak 15/2018 Tilsetting i midlertidig stilling som overingeniør SKO 1087 ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte: 2018/3842

Vedtak: Saken sendes tilbake til instituttet for avklaring om tidsperioden for tilsettingen.

Sak 16/2018 Midlertidig tilsetting (vikar) som seniorrådgiver i Seksjon for forskning og kommunikasjon, Fakultetsadministrasjonen

ePhorte:

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Hilde Hartmann Holsten i midlertidig stilling (vikar) som seniorrådgiver SKO1364 ved Seksjon for forskning og kommunikasjon i perioden 01.06.2018 til og med 15.03.2019.

Sak 17/2018 Midlertidig tilsetting som rådgiver i Seksjon for forskning og kommunikasjon, Fakultetsadministrasjonen

ePhorte: 2011/3468

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Nina Alnes Haslie i forlenget midlertidig stilling som rådgiver SKO1434 ved Seksjon for forskning og kommunikasjon i perioden 01.07.2018 til og med 31.08.2018.
 

Publisert 3. mai 2019 09:10 - Sist endret 3. mai 2019 09:10