Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 29. juni 2018

Tilstede: Tone Vold-Sarnes (underdirektør), Willy Syvertsen (seksjonsleder), Frode Løvik (adm.leder), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Mohammed Hazza (vara for NTL), Sarah Younes (Akademikerne)

V-sak 19/2018 Tilsetting i fast stilling som førstekonsulent/informasjonskonsulent – SKO 1408 – ved SV-info, Fakultetsadministrasjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte:2018/5638

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Maria Elise Dyvik til fast stilling som førstekonsulent (SKO 1408) ved SV-info, Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Dersom Dyvik takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer to osv.

V-sak 20/2018 Forlenget midlertidig tilsetting som konsulent i 60 % stilling i Økonomiseksjonen, Fakultetsadministrasjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte: 2016/12358

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Avneet Kaur Pannu i forlenget midlertidig stilling som konsulent SKO 1065 i økonomiseksjonen, Fakultetsadministrasjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet i perioden 01.07.2018 – 30.09.2018.

Sak 21/2018 Midlertidig tilsetting som rådgiver – SKO 1434 – i Studieseksjonen, Fakultetsadministrasjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte:2013/1748

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Siv-Ellen Østengen i midlertidig stilling som rådgiver (SKO 1434) i studieseksjonen, Fakultetsadministrasjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet i perioden 27.08.2018 – 30.06.2019.

Sak 22/2018 Midlertidig stilling som seniorkonsulent – SKO 1363 – i Studieseksjonen, Fakultetsadministrasjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte:2013/201

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Jostein Peter Eikrem Koløen i midlertidig stilling som seniorkonsulent (SKO 1363) i Studieseksjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet i perioden 20.08.2018 – 31.12.2018.

Sak 23/2018 Midlertidig tilsetting som førstekonsulent (SKO 1408) på SV-info, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte: 2018/5638

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Tiril Borgå Johansen i midlertidig stilling som førstekonsulent (SKO 1408) ved SV-info, Det samfunnsvitenskapelige fakultet i perioden 20.08.2018 – 30.06.2019.
 

Publisert 3. mai 2019 09:55 - Sist endret 3. mai 2019 09:55