Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 4. mai 2018

Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Tone Vold-Sarnes (underdirektør), Frode Løvik (adm.leder), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Guro Schmidt Ødegard (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Sarah Younes (Akademikerne)

Sak 8/2018 Midlertidig tilsetting i stilling som laboratorieingeniør ved Psykologisk institutt

ePhorte: 2018/3733

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Felix Kohler i stilling som Labingeniør SKO 1087 for en periode på ett år. Dersom Kohler takker nei, vil tilbudet gå videre til nr.2 osv. Et eventuelt tilbud til 2. eller 3. innstilte forutsetter oppnådd mastergrad.

Sak 9/2018 Tilsetting i stilling som førstekonsulent ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

ePhorte: 2015/9387

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Sebastian Tørnvall Andersen i fast stilling, men med tidsavgrensede oppgaver, som førstekonsulent tilknyttet vikariat for Bethina Strandberg-Jensen i perioden 01.06.2018 – medio april 2019 ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Sak 10/2018 Tilsetting i fast stilling som administrativ klinikk-koordinator (SKO 1363) ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte: 2018/3653

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Anica Munir i 100 % fast stilling som administrativ klinikk-koordinator, seniorkonsulent SKO1363, ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Dersom Anica Munir takker nei til stillingen går tilbudet til nr. 2 osv. Anica Munir skal ha prøvetid.

Sak 11/2018 Tilsetting i midlertidig stilling som studiekonsulent SKO 1408 ved Institutt for statsvitenskap

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Eivor Skjelbostad i vikariat som studiekonsulent, førstekonsulent SKO 1408, ved Institutt for statsvitenskap i perioden 01.06.2018– 31.05.2019.

Sak 12/2018 Tilsetting i fast stilling som seniorrådgiver for doktorgradsprogrammet

ePhorte: 2018/3864

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Ingebjørg Hovde i fast stilling som seniorrådgiver SKO 1364 for doktorgradsprogrammet ved Studieseksjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Dersom Hovde takker nei, vil tilbud som rådgiver gå videre til innstilte nr. 2 osv.

O-Sak 2/2018 Orienteringssak

Institutt for statsvitenskap utlyste en seniorkonsulentstilling SKO 1363 innen studier. Innstillingsrådet finner at ingen av søkerne har tilstrekkelig relevant arbeidserfaring og kaller ingen til intervju.

Eventuelt

Publisert 3. mai 2019 08:37 - Sist endret 3. mai 2019 08:37