Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 5. desember 2018

Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Tone Vold-Sarnes (underdirektør), Merethe Aase (kontorsjef), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Tina Næss (Akademikerne) og Aashild Ramberg (NTL)


Sak 35/2018 Forenklet innstilling – forlengelse i stilling som prosjektleder SKO 1113 ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte:2008/17622

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Joakim Dyrnes i midlertidig stilling som prosjektleder SKO 1113 ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet for perioden 01.01.2019 – 17.02.2019.

Sak 36/2018 Forenklet innstilling – forlengelse i vikariat som avdelingsleder SKO 1407 ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte: 2008/4356

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Bjørnar Hjulstad i midlertidig stilling/vikariat som avdelingsleder SKO 1407 ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet for perioden 01.01.2019 – 17.02.2019.

Sak 37/2018 Forenklet innstilling – forlengelse av vikariat som seniorkonsulent SKO 1363 ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte: 2016/10759

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Elin Arntzen i midlertidig stilling/vikariat som seniorkonsulent SKO 1363 ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet for perioden 01.01.2019 – 28.02.2019.

Sak 38/2018 Forenklet innstilling – forlengelse av vikariat som førstekonsulent SKO 1408 ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte: 2015/8414

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Vivian Aasvik i midlertidig stilling/vikariat som førstekonsulent SKO 1408 ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet for perioden 01.01.2019 – 31.08.2019

Sak 39/2018 Tilsetting i fast stilling som rådgiver SKO 1434 ved Studieseksjonen, Fakultetsadministrasjonen

ePhorte:2018/12362

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Sarah Younes i fast 100 % stilling som rådgiver, SKO 1434, ved Studieseksjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Younes skal ikke ha prøvetid i stillingen. Dersom Younes takker nei, må stillingen kunngjøres på nytt.
 

Publisert 3. mai 2019 12:20 - Sist endret 3. mai 2019 12:20