Protokoll fra sirkulasjonssak i tilsettingsrådet med tilbakemeldingsfrist 8. mai 2018

Sirkulasjonssaken ble sendt til: Gudleik Grimstad (leder), Tone Vold-Sarnes (underdirektør), Willy Syvertsen (seksjonsleder), Frode Løvik (adm.leder), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Guro Schmidt Ødegard (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Sarah Younes (Akademikerne)


Sak nr 15 fra TR-møtet 25. mai 2018 ble utsatt grunnet uklarhet om lengde på midlertidighet i stillingen. PSI har nå rettet opp i dokumentene, og fakultetet har sendt saken på sirkulasjon.

V-sak 18/2018 Tilsetting i midlertidig stilling som overingeniør SKO 1087 ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte: 2018/3842

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Joshua Valdez i midlertidig stilling som overingeniør SKO 1087 ved Psykologisk institutt, Det Samfunnsvitenskapelige fakultet for en periode på to år. Dersom Valdez takker nei til stillingen går saken tilbake til instituttet.
 

Publisert 3. mai 2019 09:34 - Sist endret 3. mai 2019 09:34